Τη σύναψη νομικά δεσμευτικών συμφωνιών των κρατών μελών της ευρωζώνης με τις Βρυξέλλες για την προώθηση μεταρρυθμίσεων και την επιβολή μέτρων περικοπών όταν αυτές κρίνονται αναγκαίες αλλά και την επιβράβευση όσων εξ αυτών τηρούν τις υποχρεώσεις τους, προτείνει σε επιστολή του προς τους Ευρωπαίους ηγέτες ο πρόεδρος της ΕΕ Χέρμαν Βαν Ρομπέι.

Όπως αναφέρει στο σημερινό της φύλλο η ολλανδόφωνη εφημερίδα του Βελγίου De Standart, κατά τον πρόεδρο της ΕΕ για να αποφευχθούν μελλοντικές κρίσεις, είναι αναγκαίος ο περιορισμός της διακριτικής ευχέρειας που διαθέτουν επί του παρόντος τα κράτη μέλη στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής. Κατά τον Ρομπέι την εύρυθμη λειτουργία της ευρωζώνης μπορεί να διασφαλίσει μόνον ο αυστηρός συντονισμός και η σχολαστική εφαρμογή μιας οικονομικής πολιτικής, η οποία --όπως υποστηρίζει-- θα πρέπει να διαμορφώνεται στο εξής σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαμέσου της υπογραφής μιας δεσμευτικής για τα συμβαλλόμενα κράτη μέλη συμφωνίας με τις Βρυξέλλες.

Στην επιστολή του πάντως ο Ρομπέι αφήνει ανοιχτό το θέμα ποιος εκ των τριών θεσμικά αρμόδιων (πρόεδρος της ΕΕ, πρόεδρος του Eurogroup, ή Επίτροπος για θέματα Οικονομικής πολιτικής) θα εκπροσωπεί τις Βρυξέλλες ως αντισυμβαλλόμενο μέρος στην εν λόγω συμφωνία.

Επισημαίνεται ότι μέχρι τώρα λεπτομερείς και υποχρεωτικές ρυθμίσεις για την εφαρμοστέα δημοσιονομική πολιτική ισχύουν μόνον για τις χώρες που προσφεύγουν στον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης και ουσιαστικά τίθενται υπό ένα καθεστώς κηδεμονίας από την πλευρά των δανειστών. Σύμφωνα όμως με τις προτάσεις, Ρομπέι, όλες οι χώρες της ευρωζώνης θα υπάγονται στο εξής σε ένα καθεστώς 'υποχρεωτικής επιτροπείας'.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται επίσης στο δημοσίευμα της βελγικής εφημερίδας στην πρόταση του Ρομπέι για επιβράβευση των χωρών εκείνων που τηρούν απαρέγκλιτα τις συμβατικές τους υποχρεώσεις επιδεικνύοντας συνέπεια στην εφαρμογή της συμφωνηθείσας οικονομικής πολιτικής. Σύμφωνα με τον Ρομπέι η επιβράβευση αυτή θα μπορούσε να έχει την μορφή της άντλησης επιπρόσθετων κονδυλίων. Από πού όμως θα προέρχονται τα χρήματα αυτά δεν είναι προς το παρόν ξεκάθαρο, σημειώνει η εφημερίδα.

Ακόμη, ο πρόεδρος της ΕΕ τάσσεται υπέρ της εισαγωγής ενός διακριτού, χωριστού προϋπολογισμού για την ευρωζώνη, με σκοπό την διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και της μακροοικονομικής σταθερότητας. Αν και η Γερμανία προσυπογράφει την εν λόγω πρόταση, άλλες χώρες εκφράζουν σκεπτικισμό φοβούμενες την δημιουργία μιας Ευρώπης 'δύο ταχυτήτων', παρατηρεί η εφημερίδα.

Καταλήγοντας, η εφημερίδα αναφέρει ότι ο πρόεδρος της ΕΕ κάλεσε τις χώρες μέλη της ευρωζώνης να εκχωρήσουν το συντομότερο δυνατό - και πριν από τα τέλη της χρονιάς-- την εποπτεία των τραπεζών τους στην ΕΚΤ. Μόλις αυτό συμβεί, προσθέτει η εφημερίδα, το ταμείο στήριξης θα μπορεί να μεριμνήσει για την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ώστε στο εξής να μην επιβαρύνεται υπέρογκα ο προϋπολογισμός των αδύναμων (δημοσιονομικά) χωρών.


kathimerini.gr από ΑΜΠΕ