Διημερίδα αγροτικών εκδηλώσεων με στόχο την ενημέρωση για την αναμόρφωση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και τη διερεύνηση λύσεων για την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα, ενόψει της αναμόρφωσης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, οργανώνει στις 9 και 10 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η διημερίδα, στην οποία έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν 50 άτομα από την Ελλάδα, θα συμπεριλάβει ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις, σχετικά με την αναμόρφωση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και τον ενισχυμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις, αλλά και εστίαση στη λειτουργία των Ομάδων Παραγωγών για αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγής, εξεύρεση λύσεων στις κρίσεις και βελτίωση της θέσης των παραγωγών στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

Το σκέλος αυτό θα εμπλουτιστεί με επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Ομάδας Παραγωγών REO Veiling και τη ζωντανή παρακολούθηση της δημοπράτησης των προϊόντων. Η διημερίδα θα κλείσει με παρουσίαση από στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεμάτων για την Αγροτική Ανάπτυξη και την αξιοποίηση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας.

Προσκεκλημένοι είναι αγρότες, μέλη και στελέχη ομάδων παραγωγών και αγροτικών συνεταιρισμών και συλλόγων, μέλη ΓΕΩΤΕΕ, στελέχη της περιφερειακής διοίκησης και πολιτικά στελέχη με αγροτικές αρμοδιότητες.

Σχετικά με τη διοργάνωση, ο αρμόδιος για τα αγροτικά θέματα Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σπύρος Δανέλλης, δήλωσε τα εξής: "Μέλημα όλων των συναδέλφων Ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ είναι να κρατάμε τον πολίτη ενήμερο για τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτήν την περίοδο, εκτός από την κρίση, βρισκόμαστε και σε μια άλλη κρίσιμη στιγμή: αυτήν της διαδικασίας αναμόρφωσης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Κρίναμε λοιπόν σκόπιμο να ετοιμάσουμε ένα ενημερωτικό πρόγραμμα, που να καλύπτει και την πολύπλευρη προφορική ενημέρωση αλλά και την άμεση απόκτηση εμπειρίας από επίσκεψη στις οργανωμένες εγκαταστάσεις μιας Ομάδας Παραγωγών. Για μεγαλύτερη αξιοποίηση της επίσκεψης, επιλέξαμε έναν ετερογενή πυρήνα επισκεπτών, που ευελπιστούμε να έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στη διάδοση της πληροφορίας στην Ελλάδα, σχετικά με τις δυνατότητες που παρουσιάζει η Κοινή Γεωργική Πολιτική και οι επιμέρους διαστάσεις της, για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας με υγιείς και ανταγωνιστικούς όρους."