Σωρεία μέτρων για εξοικονόμηση κρατικών δαπανών, επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων και το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων προβλέπει Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κατατέθηκε χθες Πέμπτη προς κύρωση από τη Βουλή. Έμφαση δίδεται και στις αποκρατικοποιήσεις ακινήτων τουριστικού σκοπού, καθώς δίδεται και η δυνατότητα χρήσης της παραλίας στον επενδυτή.

Το νομοσχέδιο κρύβει όμως και πολλές ανατροπές στο καθεστώς που ίσχυε για μισθωτούς, επαγγελματίες –και όχι μόνο. Για παράδειγμα:

• καταργείται η υποχρέωση των μηχανικών περί καταβολής εισφοράς ποσοστού 2% υπέρ του ΤΕΕ για τις πάσης φύσεως λειτουργικές του δαπάνες, που υπολογιζόταν επί της συμβατικώς συνομολογούμενης ή της νομίμου αμοιβής τους.

• ορίζεται ότι τα φορολογικά έσοδα που αποδίδονταν σε πανεπιστημιακά ιδρύματα ή άλλους φορείς, εφεξής θα αποδίδονται στον κρατικό προϋπολογισμό.

• επιδιώκεται η διευκόλυνση της ομαλής χρηματοδότησης των συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων και στις περιπτώσεις με την δυνατότητα χορήγησης πρόσθετης προκαταβολή.

Για τις Αποκρατικοποιήσεις προβλέπεται ότι

- Το Ελληνικό Δημόσιο δεν είναι υποχρεωμένο να κρατά «χρυσή μετοχή» ή ένα minimum συμμετοχής στις εταιρίες ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας. Επίσης δεν χρειάζεται προηγούμενη έγκριση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων για την πώληση πακέτου μετοχών μεγαλύτερο του 20%.

- Επέρχονται αλλαγές που ζητούσε το ΤΑΙΠΕΔ για να ξεπερνά νομικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία αξιοποίησης των δημοσίων ακινήτων. Οι βελτιώσεις που επέρχονται στο θεσμικό πλαίσιο επιταχύνουν τις εν εξελίξει αποκρατικοποιήσεις για το Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης, την Κασσιώπη στην Κέρκυρα και το Αφάντου στη Ρόδο και θα διευκολύνουν μελλοντικές αποκρατικοποιήσεις.

Ειδικότερα:

• διευκρινίζεται ότι στο ΤΑΙΠΕΔ μπορούν να μεταβιβαστούν και δικαιώματα αποκλειστικής διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων που είχαν συσταθεί αρχικά υπέρ άλλων φορέων, π.χ. υπέρ της εταιρίας Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ

• προβλέπεται η αξιοποίηση ακινήτων που μεταβιβάζονται στο ΤΑΙΠΕΔ σύμφωνα με τις μεθόδους sale and leaseback. Με τον τρόπο αυτό εισέρχονται άμεσα χρήματα στο Δημόσιο Ταμείο με σκοπό την αποπληρωμή του χρέους ενώ το Δημόσιο εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τα ακίνητα απολαμβάνοντας επαγγελματικού επιπέδου υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής των κτιρίων με τη δυνατότητα να επανακτήσει την κυριότητα στο τέλος της σύμβασης μίσθωσης.

• τα δημόσια ακίνητα αποκτούν «βέλτιστη επενδυτική ταυτότητα» και διευρύνονται οι δυνατότητες αξιοποίησής τους.

• εισάγεται νέα γενική κατηγορία χρήσεων υπό τον τίτλο «Παραθεριστικό – Τουριστικό Χωριό» δίνοντας διέξοδο στην ανάπτυξη παραθεριστικών-τουριστικών χωριών σε εκτός σχεδίου δημόσια ακίνητα, με σκοπό τόσο την προσέλκυση επενδυτών όσο και την αναβάθμιση της χώρας στον τομέα του τουρισμού με την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος υψηλών προδιαγραφών με πολλαπλά οφέλη για την τοπική και την εθνική οικονομία εντός του πλαισίου των εθνικών χωροταξικών κατευθύνσεων.

Τα παραθεριστικά-τουριστικά χωριά αναπτύσσονται με πρότυπα ήπιας ανάπτυξης και αντιδιαστέλλονται τόσο προς τις οικιστικές αναπτύξεις εντατικού χαρακτήρα όσο και προς τα τουριστικά θέρετρα που απευθύνονται κυρίως στον μαζικό τουρισμό. Τα παραθεριστικά-τουριστικά χωριά αναπτύσσονται σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον και τη φυσιογνωμία της περιοχής, με βάση υψηλές και ποιοτικές προδιαγραφές ανάπτυξης, σε διαδικασία πολεοδόμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα αναλυτικώς στην προτεινόμενη ρύθμιση. Με αυτόν τον τρόπο τα παραθεριστικά-τουριστικά χωριά οργανώνονται με τρόπο που δεν βλάπτει το περιβάλλον, με κοινόχρηστους χώρους, καθώς και με δίκτυα υποδομών, ώστε να δημιουργούνται ποιοτικές συνθήκες διαβίωσης και διαμονής σε αυτά και να αποτελέσουν ελκυστικούς προορισμούς παραθερισμού και αναψυχής.

• εισάγονται ρυθμίσεις για τη δυνατότητα χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας που βρίσκονται μπροστά από την επένδυση (π.χ. ομπρέλες μπροστά από ξενοδοχείο) καθώς και για τη δημιουργία νέων ή την αξιοποίηση υφισταμένων τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων έμπροσθεν ξενοδοχειακών μονάδων ή περιοχών παραθεριστικού-τουριστικού χωριού.

• προβλέπονται ειδικές διατάξεις περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων υπέρ του Ταμείου ή εταιρειών του Ταμείου ή των ειδικών διαδόχων τους κατά το πρότυπο κυρίως του νόμου περί ολυμπιακών έργων με σκοπό την ελάφρυνση και επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών με σεβασμό προς τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα,

• οι καταπατητές δημοσίων υποχρεώνονται να πληρώσουν το 20% του ποσού προκειμένου να εκδικαστεί τυχόν προσφυγή τους κατά της πράξης επιβολής προστίμου ή καταβολής αποζημίωσης.

• δημιουργείται ενιαίο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (Μ.Α.Π.), όλης της ακίνητης περιουσίας φορέων του Δημόσιου Τομέα και ειδικότερα των Υπουργείων, των Δημοσίων Επιχειρήσεων στις οποίες το Δημόσιο κατέχει το σύνολο του μετοχικού τους κεφαλαίου, των Δημοσίων Οργανισμών και των Ν.Π.Δ.Δ. Το Μητρώο θα επιτρέπει την ταχεία και αξιόπιστη αναζήτηση στοιχείων και την άμεση αξιοποίησή τους όπου και όταν αυτό απαιτείται.

• ιδρύεται Αυτοτελές Γραφείο Εποπτείας των φορέων διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, υπαγόμενο στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας.