Δύο επώνυμες επιστολές βγήκαν στη δημοσιότητα και καταδεικνύουν το πρόβλημα που υπάρχει στην ποιότητα του πόσιμου νερού για όλο το Δήμο της Ιεράπετρας.

Η πρώτη έρχεται από το δημοτικό σύμβουλο της μείζονος μειοψηφίας Μιχάλη Μαχαιρά, μετά και τη δημοσιοποίηση των τελευταίων αναλύσεων νερού, τονίζοντας ο ίδιος ότι σε 8 χωριά του Δήμου έχουν ανιχνευτεί επικίνδυνα στοιχεία στο νερό. Η δεύτερη έρχεται από ένα ενεργό δημότη κ. Λουτσέτη Μανώλη, κάτοικο Γρα Λυγιάς, που αναφέρεται στην ακαταλληλότητα του νερού την καλοκαιρινή περίοδο, αφού γίνεται χρήση νερού χωρίς ειδικές αδειοδοτήσεις, από το φράγμα Μπραμιανών και από τις πηγές της Μαλαύρας.

Απάντηση σε όλα αυτά έδωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Ζερβάκης, που ισχυρίστηκε ότι το νερό ειδικά όταν προέρχεται από το φράγμα αλλά και από τη Μαλαύρα χλωριώνεται πάντα. Επίσης έλαβε υπ΄ όψιν του τις καταγγελίες του κ. Λουτσέτη περί αποβλήτων ελαιουργείων και τόνισε ότι σύντομα όλα αυτά θα ελεχθούν και δε θα υπάρχει ο παραμικρός ενδοιασμός για την ποιότητα του νερού.

Η επιστολή του κ. Μαχαιρά με αποδέκτη τον αντιδήμαρχο κ. Ζερβάκη:

Μετά από αίτημα των Πολιτών εν Δράσει στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 27/9/2012, αναρτήθηκαν τη Δευτέρα 1/10/2012 σε ιστοσελίδα του δήμου (http://dimos.ierapetra.gr) αναλύσεις του νερού ύδρευσης. Δεν δημοσιοποιήθηκε καμία χημική ανάλυση παρά μόνον μικροβιολογικές και μάλιστα όχι για το σύνολο των δημοτικών διαμερισμάτων (καμία για την ενότητα Μ.Γιαλού, ούτε για την πόλη της Ιεράπετρας). Απ'τις αναλύσεις που δημοσιοποιήθηκαν προκύπτει ότι σε 8 δημοτικά διαμερίσματα (Καλαμαύκα, Μεταξοχώρι, Επισκοπή, Πάνω Χωριό, Μοναστηράκι, Παχειά Άμμος, Γδόχια και Ανατολή) ανιχνεύτηκαν κοπρανώδεις εντερόκοκκοι, E.Coli και κολοβακτηριοειδή.

Μάλιστα οι περισσότερες από αυτές τις αναλύσεις αφορούν σε νερό του δικτύου, νερό δηλαδή που καταναλώνεται απ' τους κατοίκους. Επειδή το θέμα εμπίπτει στη Δημόσια Υγεία παρακαλώ να ενημερώσετε άμεσα του δημότες για την κατάσταση και για τις ενέργειες στις οποίες θα προβείτε για την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού. Το θέμα, λόγω της σοβαρότητάς του κρίνεται ως κατεπείγον. Τέλος, παρακαλώ να μου χορηγήσετε επικυρωμένα αντίγραφα του συνόλου των αναλύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας σας μέχρι και σήμερα.

Η επιστολή του κ. Λουτσέτη με αποδέκτες το Δήμαρχο Ιεράπετρας, τον αντιπεριφεριάρχη Λασιθίου και τον γ.γ. της αποκεντρωμένης διοίκησης:

1. Αξιότιμοι κύριοι. Με τη παρούσα αναφορά μου θέλω να επισημάνω το θέμα της Ύδρευσης της πόλης της Ιεράπετρας όσον αφορά στη ποιότητα του νερού ύδρευσης και τις άδειες χρήσης αυτού.

2. Από την ανωτέρω σχετική νομοθεσία προβλέπονται άδειες χρήσης νερού για την ύδρευση καθώς και κυρώσεις για τους παραβάτες. Επίσης προβλέπονται συγκεκριμένοι έλεγχοι των υδάτων για την ανθρώπινη κατανάλωση.

3. Η πόλη της Ιεράπετρας χρησιμοποιεί για την ύδρευση ,συμπληρωματικά τους καλοκαιρινούς μήνες, το νερό του φράγματος Μπραμιανών, και το νερό των πηγών της Μαλαύρας. Αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται πάνω από 10 χρόνια.

4. Το νερό όμως του φράγματος Μπραμιανών, όπως και το νερό των πηγών της Μαλαύρας, είναι ακατάλληλο για την ανθρώπινη κατανάλωση. Τούτω στηρίζεται στα παρακάτω δεδομένα:

α. Στο (7) σχετικό, άρθρο 1, υπάρχουν απαγορευτικά μέτρα . Συγκεκριμένα στη λεκάνη απορροής των φραγμάτων, που το νερό τους χρησιμοποιείται η' προγραμματίζεται να χρησιμοποιηθεί για Ύδρευση, απαγορεύεται η εγκατάσταση θερμοκηπιακών καλλιεργειών, δεξαμενών εναπόθεσης υγρών αποβλήτων ελαιουργείων, χωρίς την λήψη των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων προστασίας των υδάτων και την έγκριση των μέτρων αυτών από τη Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Κρήτης, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, συνοδευόμενη από μελέτη εκτίμησης επικινδυνότητας. Επίσης στις περιοχές που οριοθετούνται με ακτίνα 100 μέτρων από υφιστάμενα έργα υδροληψίας, που το νερό τους χρησιμοποιείται για Ύδρευση, απαγορεύεται η εγκατάσταση θερμοκηπιακών καλλιεργειών και δεξαμενών εναπόθεσης υγρών αποβλήτων ελαιουργείων. Στη λεκάνη απορροής του φράγματος Μπραμιανών υπάρχουν όλα τα παραπάνω.

β. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ιεράπετρας 2012-2014(ΑΔΑ:ΒΟΖΦΩΡ8-ΞΜ7) που ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας στις 29-12-2011 αναφέρεται στη σελίδα 20 ότι το φράγμα Μπραμιανών δέχεται τα νερά τριών χειμάρρων(Μύρτους, Καλαμαύκας, Κόρακα).Στη σελίδα 32, του ιδίου προγράμματος, αναφέρει ότι ο Βιολογικός Καθαρισμός της Καλαμαύκας έχει αποδέκτη τον Καλαμαυκιανό ποταμό. Τα ίδια αναγράφονται και στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Ιεράπετρας το 2007. Εφ' όσον λοιπόν τα απόβλητα του βιολογικού καθαρισμού της Καλαμαύκας καταλήγουν στο φράγμα Μπραμιανών, το νερό του φράγματος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για την ανθρώπινη κατανάλωση. Επειδή τα παραπάνω αναγράφονται στα επιχειρησιακά προγράμματα του Δήμου Ιεράπετρας των τελευταίων ετών είναι ενήμεροι όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πάρεδροι των τοπικών Διαμερισμάτων που έχουν εκλεγεί ,από τότε που ο κ. Μαστοράκης(προ δεκαετίας), τότε Δήμαρχος Ιεράπετρας, συνέδεσε το νερό του φράγματος και το νερό της Μαλαύρας ,στις δεξαμενές πόσιμου νερού της πόλης της Ιεράπετρας, χωρίς να έχει ζητήσει την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία άδεια χρήσης νερού ύδρευσης.

γ. Σε διπλωματική εργασία της κ. Αφροδίτη Ντίτορα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με θέμα την υδρολογική μελέτη της περιοχής της Ιεράπετρας ,το Φεβρουάριο του 2010, με επιβλέπων καθηγητή το κ. Μαμάση, αναφέρεται για το Φράγμα Μπραμιανών(σελίδα 6) ότι :Προβλήματα μόλυνσης των υδάτων του ταμιευτήρα του φράγματος Μπραμιανών προκύπτουν επίσης από τη μεταφορά προϊόντων ελαιοτριβείων(μέσω του ρέματος Γέροντα) αλλά και από απόβλητα χοιροστασίων(Δρετάκης Μ. 2005).

δ. Από μικροβιολογικές αναλύσεις ύδατος ,από το τεχνικό έργο του ΤΟΕΒ στο Καλαμαυκιανό ποταμό , που έκανα μόνος μου, στις 23 Ιουλίου του 2012, σε αναγνωρισμένο μικροβιολογικό εργαστήριο, αποδεικνύεται ότι το νερό του Καλαμαυκιανού ποταμού είναι μολυσμένο με E Coli, ολικά κολ/οειδή, εντερόκοκκους, ολικά βακτήρια στους 37 βαθμούς και στους 22 βαθμούς.

ε. Από πληροφορίες μου, το νερό των πηγών της Μαλαύρας είναι ακατάλληλο για την ανθρώπινη κατανάλωση, δεδομένου ότι η άδεια χρήσης που είχε δοθεί το 1995 και έληξε το 2007 ήταν για την άρδευση των καλλιεργειών και για εμπλουτισμό του αρδευτικού φράγματος Μπραμιανών.

5. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω το φράγμα Μπραμιανών Ιεράπετρας, και οι πηγές της Μαλαύρας, δεν διαθέτουν άδεια χρήσης νερού Ύδρευσης, και δεν μπορούν να λάβουν τέτοια άδεια, για τους παραπάνω απαγορευτικούς λόγους. Παρά ταύτα όμως απευθύνθηκα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και έλαβα απάντηση ότι το φράγμα Μπραμιανών δεν διαθέτει, από την Υπηρεσία των, καμία άδεια χρήσης νερού.

6. Από όλα τα παραπάνω συνοψίζοντας, και ανεξάρτητα των αδειών χρήσης, φαίνεται ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη ποιότητα των Υδάτων του ταμιευτήρα του Φράγματος του οποίου το νερό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανθρώπινη κατανάλωση. Οι απαγορευτικοί λόγοι είναι:

α. Το ακατάλληλο για την ανθρώπινη κατανάλωση νερό των πηγών της Μαλαύρας ,που διοχετεύεται μέσα στο Φράγμα Μπραμιανών, καθώς και η απευθείας σύνδεση των πηγών της Μαλαύρας στις δεξαμενές ύδρευσης της πόλης της Ιεράπετρας. Γνωρίζεται ότι η άδεια χρήσης νερού των πηγών της Μαλαύρας ήταν μόνο για άρδευση καλλιεργειών, και η οποία άδεια έχει λήξη από το 2007 χωρίς να έχει ζητηθεί από το φορέα διαχείρισης του φράγματος η ανανέωση της.

β. Το ακατάλληλο για την ανθρώπινη κατανάλωση νερό του καλαμαυκιανού ποταμού, λόγω της απόρριψης σ' αυτόν των αποβλήτων του βιολογικού καθαρισμού της Καλαμαύκας, που στη συνέχεια διοχετεύονται, με τεχνικό έργο του ΤΟΕΒ, στο ταμιευτήρα του Φράγματος Μπραμιανών.

γ. Το ακατάλληλο για την ανθρώπινη κατανάλωση νερό του ρέματος Γέροντα, που τροφοδοτεί το φράγμα Μπραμιανών , λόγω της ύπαρξης σ' αυτόν(περιοχή Μεσελέρων και Μακρυλιάς) δεξαμενών εναπόθεσης υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων, πάνω στα πρανή του ρέματος, που στη συνέχεια μολύνουν το ταμιευτήρα του Φράγματος Μπραμιανών, και μέχρι το 2010 ίσχυε και η ύπαρξη αποβλήτων χοιροστασίων.

δ. Το ακατάλληλο για την ανθρώπινη κατανάλωση νερό του φράγματος Μπραμιανών λόγω της ύπαρξης θερμοκηπιακών καλλιεργειών στη λεκάνη απορροής του.

7. Κατόπιν των παραπάνω παρακαλώ:

α. Το κ. Σήφη Αναστασάκη, Δήμαρχο Ιεράπετρας, να ενεργήσει άμεσα και να διακόψει τη χρήση νερού από το Φράγμα Μπραμιανών και από τις πηγές της Μαλαύρας, για την Ύδρευση της πόλης της Ιεράπετρας, εφ' όσον ευσταθούν τα παραπάνω αναφερόμενα. Επίσης να προβεί στα προβλεπόμενα από τη σχετική επί του θέματος νομοθεσία ,με γνώμονα την ποιότητα της ζωής των κατοίκων της περιοχής, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία .

β. Το κ. Νίκο Καστρινάκη, Αντιπερειφεριάρχη, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, να ενεργοποιήσει την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και να προβεί στα προβλεπόμενα από την ανωτέρω (6) σχετική ΚΥΑ ,και συγκεκριμένα των άρθρων 12και 17 αυτής.

γ. Το κ. Νίκο Καστρινάκη , μετά τους ελέγχους των Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας , να διαβιβάσει το πόρισμα, εάν απαιτείται, στον κ. Εισαγγελέα Νεαπόλεως για τις κατά την νομοθεσία προβλεπόμενες περαιτέρω δικές του ενέργειες.

δ. Το κ. Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, να παρέμβει σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του, για την προστασία της δημόσιας υγείας των κατοίκων της περιοχής, και να προβεί στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία δικές του ενέργειες .

8. Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, και το ότι πάνω από όλα προέχει η υγεία των κατοίκων, σας παρακαλώ να με ενημερώσετε σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Συντάγματος.

9. Αν δεν ενημερωθώ εγγράφως από εσάς, έως 15-09-2012, σας ενημερώνω ότι προτίθεμαι να απευθυνθώ απευθείας στις Εισαγγελικές Αρχές για την επίλυση του χρόνιου αυτού προβλήματος. Γιατί κατά τη κρίση μου είναι προτιμότερο να μην έχουμε νερό να πίνομαι , παρά να πίνουμε μολυσμένο και ακατάλληλο για την ανθρώπινη κατανάλωση νερό και να τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία.

radiolasithi.gr