Στο 7,1% ανήλθε τελικά η ύφεση στην ελληνική οικονομία το 2011 αντί της αρχικής εκτίμησης για μείωση του ΑΕΠ κατά 6,9%.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), σύμφωνα με τα οποία το ΑΕΠ μειώθηκε περαιτέρω πέρυσι (πραγματικές τιμές) σε 206,4 δισ. ευρώ, από 222,2 δισ. ευρώ το 2010.

Η βαθιά ύφεση, στην οποία βρέθηκε η ελληνική οικονομία και το 2011 οφείλεται σε δύο κύριους λόγους:

Στη συρρίκνωση της καταναλωτικής δαπάνης κατά 7,2%. Ειδικότερα, η κατανάλωση των νοικοκυριών περιορίστηκε περαιτέρω κατά 7,7% και του Δημοσίου κατά 5,2%.
Στον δραστικό περιορισμό των επενδύσεων (ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου) κατά 16,4%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 2011 καταγράφηκε συνολική αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 0,3% και μείωση των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών (λόγω του περιορισμού του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών) κατά 7,3%.

in.gr