Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου στις 12:00 μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση αποτελέσματος της από 18-9-2012 δημοπρασίας του έργου : «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου τέως επαρχίας Αγίου Βασιλείου» προϋπολογισμού μελέτης 300.000 ευρώ με ΦΠΑ.

2. Έγκριση αποτελέσματος της από 12-06-2012 δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση επ. οδ. δικτύου περιοχής Μεραμβέλου – Ιεράπετρας – Οροπεδίου Λασιθίου (2012)».

3. Έγκριση αποτελέσματος της από 20-9-2012 δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠ. ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (2012)» προϋπολογισμού 650.000 € με ΦΠΑ.

4. Έγκριση αποτελέσματος της από 2-10-2012 δημοπρασίας της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 50.000 € με ΦΠΑ.

5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο: «Καθαρισμός τάφρων –πρανών δευτερευόντων επαρχιακών οδών 22,23,24,25,27,31 και 32».

6. Xορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν XANIΩΝ (8η ΦΑΣΗ 2010 - ΔΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)», αναδόχου ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.

7. Xορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτιώσεις κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας Αγίας Φωτεινής».

8. Xορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτιώσεις κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας Περάματος».

9. Έγκριση δαπάνης ποσού 582,70 € με το ΦΠΑ στην ΔΕΔΔΗΕ για την ρευματοδότηση του έργου: «Κατασκευή Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Επαρχιακού Οδικού Δικτύου & Κόμβων της Π.Ε.Η. 2011» αναδόχου ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗ ΝΙΚΗΣ.

10. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 14.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια ανταλλακτικών και ειδών συντήρησης μηχανημάτων οχημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηρακλείου.

11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 9.350 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας: (υπόδηση 2.900 και ένδυση 6.450) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηρακλείου.

12. Έγκριση: α) του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων» σύμφωνα με το οποίο προτείνεται η κήρυξη του Διαγωνισμού «άγονου, διότι δεν κατετέθησαν προσφορές

β) σύναψης δημόσιας σύμβασης διάρκειας 3 μηνών από την υπογραφή της, μέσω διαπραγμάτευσης για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων και

γ) Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας προμήθειας γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Χανίων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. , μέσω διαπραγμάτευσης.

13. Κατακύρωση αποτελέσματος του διενεργηθέντος πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας καθαρισμού των χώρων του Μεγάρου της Π.Ε. Χανίων ως και των χώρων που στεγάζονται οι λοιπές Διευθύνσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και για χρονική διάρκεια 5 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.900,00€ πλέον Φ.Π.Α.

14. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια αγαθών και λήψης υπηρεσιών της ΠΕ Χανίων.

15. Έγκρισης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εκτύπωση (ανατύπωση) Γενικού Πληροφοριακού Εντύπου Χανίων με τίτλο: “CRETE/CHANIA Tourist Guide” προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

16. Έγκριση δαπάνης για τηλεφωνική σύνδεση του Σχολικού Συμβούλου 4ης Περιφέρειας Χανίων (Κίσσαμος) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων.

17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή στην τουριστική έκθεση στο ΡΙΜΙΝΙ της Ιταλίας (18-20 Οκτωβρίου), ποσού 10,500,00 € (με ΦΠΑ).

18. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στις 19,20 και 21 Οκτωβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Αγυιάς Χανίων για το Φεστιβάλ «Κερνάμε Ελλάδα».

19. Xορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαδημοτική οδοποιϊα από οικισμό Μεγάλης Βρύσης Δήμου Αγίας Βαρβάρας έως οικισμό Βαλή Δήμου Γόρτυνας».

20. Xορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση οδού δτο Δ.Δ. Γερανίου (1ι υποέργο) αναδόχου ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε».

21. Έγκριση του πρακτικού Νο3/21-9-2012 της επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τη

2.1.1. «Δημιουργία και εκτύπωση υλικού προβολής περιπατητικών διαδρομών Ν. Λασιθίου» και

2.2.1.«Δημιουργία κοινού λογότυπου του έργου I4 WALKER», στο πλαίσιο του έργου : «I4 WALKER εμπλουτισμός Τουριστικών Υποδομών και Υπηρεσιών και Αναδιοργάνωση Συστήματος Διαχείρισης Προβολής Περιπατητικών Διαδρομών σε νησιωτικές περιοχές», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013». Προϋπολογισμός (73.000,00) ευρώ με το ΦΠΑ. 

22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων .

23. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες της Δ/νσης Κτηνιατρικής Κρήτης.

24. Αποδοχή αίτησης για εξάμηνη πρακτική άσκηση στις Υπηρεσίες της Π.Ε. Ηρακλείου των:

α) Τριμίντζιου Βαΐας, σπουδάστριας του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τμήματος Φυτικής Παραγωγής και

β)του Φαρσάρη Εμμανουήλ σπουδαστή του ΤΕΙ Ηπείρου, Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

25. Έγκριση για παραχώρηση προς χρήση στο Δήμο Ιεράπετρας αντιρρυπαντικού φράγματος για την Παχειά Άμμο.

26. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 158,67 με ΦΠΑ για επισκευή φωτοαντιγραφικού του τμήματος ΚΤΕΟ Ηρακλείου.

27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού

α) 73,80 € με Φ.Π.Α. για επισκευή φωτοαντιγραφικού μηχανήματος στο Τμήμα Μοιρών

β) ποσού 500,00 € για επιστροφή χρημάτων από Παγκρήτια Τράπεζα της Διεύθυνσης Μεταφορών

γ) ποσού 300,00 € για μικροεπισκευές αυτ/των του Γραφείου Κίνησης και

δ) 70,00 € για να περάσει από το ΚΤΕΟ το όχημα του Μαστογράφου.

28. Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου στη δικάσιμο που έχει οριστεί στις 06-02-2012 κατά την εκδίκαση αίτησης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Τιμίου Προδρόμου Καστελλίου Φουρνής», περί αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης για την κατασκευή του έργου «Παράκαμψη Σχίσματος Ελούντας».

29. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 2.500,00 € για τα οδοιπορικά έξοδα και τις ημερήσιες αποζημιώσεις δύο υπαλλήλων της Περιφέρειας Κρήτης, που πρόκειται να μεταβούν από 17 έως 20 Οκτωβρίου 2012 στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, για να συμμετέχου στην 3η συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «eEnviPer – Ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα πολλαπλών χρήσεων για την παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης», σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης.

30. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνη 1.100,00 € για τα οδοιπορικά έξοδα και τις ημερήσιες αποζημιώσεις Υπαλλήλου της Περιφέρειας Κρήτης που πρόκειται να μεταβεί σε ενημερωτική συνάντηση / σεμινάριο με θέμα “Pollution control and compensation for environmental damage: what role for the Regions, national, European and international authorities in the Mediterranean and in Europe? and anti-pollution exercises” στη Λάρνακα Κύπρου, στις 9-11 Οκτωβρίου 2012 σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης.

31. Έγκριση δαπάνης ποσών:

1) 200,00 € για τη συνδιοργάνωση της Π.Ε. Χανίων με το Δήμο Χανίων Μουσικής Βραδιάς με σκοπό την ευαισθητοποίηση των Χανιωτών για το Προνοιακά Ιδρύματα της πόλης

2) 1.850,00 € για τη συνδιοργάνωση της Π.Ε. Χανίων πολυεπίπεδης δράσης με θέμα: «Εικόνες από επαγγέλματα και δραστηριότητες που χάνονται στο πέρασμα του χρόνου» (21 Οκτωβρίου - 4 Νοεμβρίου)

3) 700,00 € για τη συνδιοργάνωση της Π.Ε. Χανίων με τη Διεθνή Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, τον Ελληνο-Γαλλικό Σύλλογο Χανίων και το Σύλλογο Αποφοίτων της Ελληνογαλλικής Σχολής Χανίων Εκδήλωσης αφιερωμένης στο Νίκο Καζαντζάκη με τίτλο: «Νίκος Καζαντζάκης. Πνευματική Άσκηση, Ασκητικό Πνεύμα. Ο μυθιστορηματικός Καζαντζάκης», που θα πραγματοποιηθεί 20 Οκτωβρίου 2012.

32. Έγκριση προϋπολογισμού δαπάνης 500,00 € για τη συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τομέας Θεατρολογίας – Μουσικολογίας του Τμήματος Φιλολογίας) διεπιστημονικής εκδήλωσης με θέμα: «Σκηνή, μουσική και αρχαίο δράμα», που θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο στις 27 & 28 Οκτωβρίου 2012.

33. Μεταφορά πίστωσης 20.000,00 € από τον ΚΑΕ Αποθεματικού, με αύξηση του έργου: «Τουριστική Προβολή Π.Ε. Χανίων (2012-2013).

34. Έγκριση μετακινήσεων

35. Έγκριση προκήρυξης για παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Επανέκθεση Συλλογών αιθουσών Ανδρέα Καλοκαιρινού και Κεραμεικής – έκθεση Συλλογής Μεσοπολέμου και έκθεση Οδυσσέα Ελύτη – λειτουργική αναβάθμιση βιβλιοθήκης» 2ο Υποέργο «Μελέτη έκθεσης Οδυσσέα Ελύτη» 26.000,00€ με ΦΠΑ και σύσταση επιτροπής, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση

36. Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπάνης για εξέταση ασφαλισμένου από Επιτροπή του ΙΚΑ λόγω αναρρωτικής άδειας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.