Στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου θα παρουσιάσει η κυβέρνηση και θα καταθέσει στη  Βουλή τη νομοθετική ρύθμιση για το νέο μηχανισμό διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού, στον οποίο, όπως τονίζει το υπουργείο Εργασίας, το κράτος θα έχει τον «αποφασιστικό ρόλο», αφού θα έχει προηγηθεί η διαβούλευση με τις εργοδοτικές οργανώσεις και τα συνδικάτα.

Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, δηλώνει ότι «ο κατώτατος μισθός δεν πρόκειται να μειωθεί περαιτέρω», ωστόσο από την πλευρά των εργαζομένων εκφράζονται έντονες επιφυλάξεις και ανησυχίες για νέο «ψαλίδι».

Επιπλέον, τονίζουν ότι το κράτος δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει στις συλλογικές διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων και να σέβεται το εκάστοτε αποτέλεσμα των διμερών διαβουλεύσεων.

Η θέσπιση αυτού του μηχανισμού αποτελεί υποχρέωση της χώρας, βάσει του Μνημονίου και και συγκεκριμένα στο Παράρτημα V_2_ΕΛΛ «Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής», κεφ. 4.1 «Διασφάλιση της ταχείας προσαρμογής στην αγορά εργασίας και ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας»:

Σε αυτό αναφέρεται:

«Μεταρρυθμίσεις στο σύστημα καθορισμού των μισθών.

Η κυβέρνηση θα εργασθεί με τους κοινωνικούς εταίρους για τη μεταρρύθμιση του συστήματος καθορισμού των μισθών σε εθνικό επίπεδο. Έως το τέλος Ιουλίου 2012 θα καταρτιστεί ένα χρονοδιάγραμμα για την αναθεώρηση της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Η πρόταση θα στοχεύει στην αντικατάσταση του ύψους των μισθών που ορίζονται στην ΕΓΣΣΕ με ελάχιστο ύψος μισθού νομοθετημένο από την κυβέρνηση σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.»

Η πρώτη εφαρμογή του «νέου μηχανισμού» θα γίνει τον Απρίλιο του 2013. Δηλαδή από τις αρχές Απριλίου θα ισχύει κατώτατος μισθός, ο οποίος θα έχει καθοριστεί με βάση το «νέο μηχανισμό».

Το χρονοδιάγραμμα

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, το χρονοδιάγραμμα ενεργειών έχει ως εξής:

1) Το ζήτημα της δημιουργίας νέου μηχανισμού καθορισμού των αμοιβών σε εθνικό επίπεδο (αντικαθιστώντας την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας) τέθηκε ήδη από την κυβέρνηση ως ζήτημα του κοινωνικού διαλόγου που ξεκίνησε τον Ιούλιο. Ο διάλογος έχει οριστεί να διαρκέσει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

2) Μετά τη λήξη του κοινωνικού διαλόγου και συνεκτιμώντας τις θέσεις των κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο αυτού, η κυβέρνηση θα προχωρήσει, μέχρι τέλος του 2012, στη νομική προετοιμασία συγκεκριμένου «νέου μηχανισμού», στον οποίο αποφασιστικό ρόλο στη διαδικασία καθορισμού κατώτατου μισθού θα έχει το κράτος, ύστερα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.

3) Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει δημόσια και θα καταθέσει στη Βουλή το σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης για το «νέο μηχανισμό κατώτατου μισθού» το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου.

4) Μετά τη θεσμικά προβλεπόμενη κοινωνική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου, η νομοθετική ρύθμιση για το «νέο μηχανισμό κατώτατου μισθού» θα ψηφιστεί και θα γίνει νόμος του κράτους το αργότερο μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2013.

5) Η πρώτη εφαρμογή του «νέου μηχανισμού» θα γίνει τον Απρίλιο του 2013. Δηλαδή από τις αρχές Απριλίου του 2013 θα ισχύει κατώτατος μισθός, ο οποίος θα έχει καθοριστεί με βάση το «νέο μηχανισμό».

Γ. Βρούτσης: Δεν θα γίνουν άλλες μειώσεις

Για το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, δήλωσε ότι «η χώρα έχει αναλάβει την υποχρέωση, ήδη από το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους (ν.4046/2012), να διαμορφώσει ένα νέο μηχανισμό καθορισμού κατώτατου μισθού σε εθνικό επίπεδο».

Όπως είπε, «ο νέος μηχανισμός, συμβαδίζοντας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, θα παρέχει στο κράτος αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση των κατώτατων αμοιβών στην οικονομία, ύστερα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους».

«Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζουμε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πορείας θεσμικής αναδιαμόρφωσης της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η οποία ξεκίνησε το καλοκαίρι με τον τριμερή κοινωνικό διάλογο και θα ολοκληρωθεί στις αρχές του επόμενου χρόνου. Σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνω ότι ο κατώτατος μισθός δεν πρόκειται να μειωθεί περαιτέρω», κατέληξε.

 

in.gr