Μεγαλύτερο «άνοιγμα» σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα -όπως σε ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας και στις Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης- της συμβουλευτικής, του επαγγελματικού προσανατολισμού, της κατάρτισης και της αναζήτησης θέσεων κατάρτισης και εργασίας για τους άνεργους σχεδιάζει να κάνει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Το θέμα έχει τεθεί, σύμφωνα με πληροφορίες της «Η», στο πλαίσιο της ζητούμενης, από την τρόικα, απελευθέρωσης των επαγγελμάτων και αναμένεται να αποφασιστεί, μαζί με τις τροποποιήσεις που θα γινουν στο ισχύον καθεστώς, μέσα στους πρώτους μήνες του 2013.

Η παραχώρηση σε ιδιώτες του παραπάνω έργου, παράλληλα με τη λειτουργία του ΟΑΕΔ (ο οποίος διατηρεί τον χαρακτήρα του μοναδικού δημόσιου φορέα για την απασχόληση), αλλά με πιο «ελκυστικές» προϋποθέσεις για όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον ίδιο τομέα ως «μικροί ιδιωτικοί ΟΑΕΔ» , έχει αρχίσει να συζητείται σε τεχνικό επίπεδο ανάμεσα σε στελέχη του υπουργείου Εργασίας και σε εμπειρογνώμονες των τεχνικών κλιμακίων της τρόικας. Οι παρεμβάσεις που κινούνται στην κατεύθυνση της «άρσης περιορισμών» και της παροχής περισσότερων «διευκολύνσεων» και «εργασιών», όπως:

Στη μείωση του απαιτούμενου μετοχικού κεφαλαίου για την ίδρυση Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (ανέρχεται σε 176.083 ευρώ) και του ύψους των εγγυητικών (απαιτούνται εγγυήσεις σε χρήμα για την «κάλυψη» του κόστους μισθοδοσίας και της ασφάλισης των «ενοικιαζόμενων» εργαζομένων σε έμμεσους εργοδότες).

Στην εκχώρηση μεριδίου για την επιδοτούμενη επαγγελματική κατάρτιση τόσο των ανέργων όσο και των εργαζομένων σε επισφαλείς θέσεις εργασίας.

Με το «άνοιγμα» αυτό σε ιδιώτες, επιδιώκεται να αυξηθεί η κινητικότητα και ο «ανταγωνισμός» στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα της κατάρτισης και της απασχόλησης, παρά τις αρνητικές προοπτικές που υπάρχουν εξαιτίας της ύφεσης και της αυξανόμενης ανεργίας.


imerisia.gr