«Κεντρικός στόχος των αναδιαρθρώσεων στον τραπεζικό χώρο πρέπει να είναι η στήριξη της πραγματικής οικονομίας και των ελληνικών νοικοκυριών, που αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για την οικονομική ανάκαμψη και την ανάπτυξη της χώρας», αναφέρεται σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος, με αφορμή τις αναδιαρθρώσεις που σημειώνονται στον κλάδο.

Σχετικά με τις εξελίξεις Εθνικής και Eurobank, η ΟΤΟΕ αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι βασικά στοιχεία-προϋποθέσεις επιτυχίας της ενοποίησης τραπεζών αποτελούν:

- Ο ολοκληρωμένος επιχειρησιακός και κοινωνικός σχεδιασμός, με σεβασμό στις αρχές της διαφάνειας και της διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των εργαζομένων σε κλαδικό και επιχειρησιακό επίπεδο στα θέματα που τους αφορούν.

- Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, που θα διασφαλίζει και θα εγγυάται την επιτυχία και τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος.

- Ο κοινωνικός σχεδιασμός με ειδική μέριμνα για την προστασία των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων (εργασιακών, ασφαλιστικών και υγείας).

«Η συγχώνευση των δύο τραπεζών πρέπει να συνοδεύεται από ένα επιχειρησιακό και κοινωνικό σχέδιο που θα αναλύει και θα διασφαλίζει όλα τα παραπάνω και ταυτόχρονα θα εγγυάται την επιτυχή έκβαση αυτών των επιχειρηματικών κινήσεων», επισημαίνει στην ίδια ανακοίνωση η ΟΤΟΕ.in.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ