Ο Αυγενάκης έφερε στη Βουλή το ζήτημα της «απόδοσης δαπανών μετακίνησης αιμοκαθαρόμενων ασφαλισμένων από τον ΕΟΠΥΥ», μέσω της Ερώτησης που κατέθεσε στους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας, κ.κ. Ιωάννη Βρούτση και Ανδρέα Λυκουρέντζο, αντίστοιχα.

Στην Ερώτησή του, ο Βουλευτής υπογραμμίζει ότι «με την υπ’ αριθμ 185/29/ 2-4-2012 Απόφαση του ΔΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ορίστηκαν τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την απόδοση δαπανών μετακίνησης αιμοκαθαρόμενων ασφαλισμένων από τον ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με το εδάφιο γ της παραγράφου ΣΤ του άρθρου του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο ασφαλιστικός φορέας καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης των νεφροπαθών προκειμένου να υποβληθούν σε αιμοκάθαρση και ως εξής:
α) Για Αθήνα – Πειραιά 230 ευρώ το μήνα, β) Για Θεσσαλονίκη 220 ευρώ το μήνα, γ) για Ηράκλειο – Πάτρα 140 ευρώ το μήνα, δ) Εντός των λοιπών αστικών κέντρων 115 ευρώ το μήνα.

Οι νεφροπαθείς που μετακινούνται εκτός των αστικών κέντρων (χωριά ή κωμοπόλεις) με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα (ταξί) ή αγοραία, προς το πλησιέστερο διαθέσιμο κέντρο αιμοκάθαρσης και η δαπάνη μετακίνησής τους δεν υπερβαίνει συνολικά τα 400 € μηνιαίως (βάσει αποδείξεων), αποζημιώνονται βάσει χιλιομετρικής απόστασης και σύμφωνα με το τιμολόγιο κομίστρων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, όπως αυτό καθορίστηκε με την αρ. Α 5790/575/ΦΕΚ 756/24-4-2009 Υ.Α. και ισχύει μέχρι σήμερα».

Επειδή, κατά τον κ. Αυγενάκη «έχει παρατηρηθεί σημαντική καθυστέρηση για την κάλυψη των δαπανών των νεφροπαθών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν σε βασικά έξοδα που αφορούν την υγεία τους» ζήτησε από τους Υπουργούς να τον ενημερώσουν πότε αναμένεται να αποπληρωθούν οι δαπάνες μετακίνησης αιμοκαθαρόμενων ασφαλισμένων από τον ΕΟΠΥΥ.