Τη στήριξή του στις κινητοποιήσεις των συναδέλφων του Πανεπιστημιακών και εργαζομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης που πραγματοποιούνται αύριο 9-10-2012 εκφράζει με γραπτή δήλωσή του ο αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των «Ανεξάρτητων Ελλήνων» και υπεύθυνος του τομέα κοινοβουλευτικής ευθύνης Οικονομικών, Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς.

Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα κατέθεσε σήμερα 8-10-2012 ερώτηση στους Υπουργούς Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα και Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κ. Αρβανιτόπουλο σχετικά με τα οξυμένα προβλήματα στη λειτουργία του Πανεπιστημίου
Κρήτης. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«Κύριοι Υπουργοί,
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης στην 306η/27-9-2012 συνεδρίασή της διαπίστωσε ότι το Ίδρυμα αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα ορισμένα από τα οποία οδηγούν σε αδυναμία λειτουργίας σε ακαδημαϊκό επίπεδο, ενώ άλλα είναι σίγουρο ότι αν δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως, θα οδηγήσουν το Πανεπιστήμιο με ταχύτατους ρυθμούς σε μαρασμό:

Ειδικότερα η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης επισημαίνει ότι το Ίδρυμα:

(1) Αδυνατεί σε πολλές περιπτώσεις να υλοποιήσει τα προγράμματα σπουδών του λόγω του μηδενισμού των πιστώσεων για πρόσληψη συμβασιούχων διδασκόντων του ΠΔ 407/ 80, οι οποίοι κάλυπταν πάγιες και ουσιαστικές διδακτικές ανάγκες σε ποσοστό τουλάχιστον 17% των υπηρετούντων μελών ΔΕΠ. Αυτό θα έχει ως συνέπεια την αδυναμία ομαλής φοίτησης και ολοκλήρωσης των σπουδών μέσα στον προβλεπόμενο από το πρόγραμμα χρόνο.

(2) Δεν μπορεί να στηρίξει τους οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερους φοιτητές, παρέχοντάς τους δωρεάν σίτιση, καθώς η επιχορήγηση για το υπόλοιπο του 2012 αρκεί μετά βίας για την κάλυψη του 29,5% των δικαιουμένων δωρεάν σίτισης φοιτητών, σε σχέση με το μέγιστο αριθμό 3.500 φοιτητών που προβλέπεται στις συμβάσεις που έχει υπογράψει το Ίδρυμα από το 2010.

(3) Αιμορραγεί από τον εντεινόμενο ρυθμό αποχωρήσεων τόσο του διοικητικού προσωπικού του όλων των κατηγοριών (έχασε το 17,15% την τελευταία τριετία και το 8,5% το τελευταίο χρόνο), όσο και του διδακτικού προσωπικού, αφού δεν έγιναν τόσο οι διορισμοί 48 εκλεγμένων μελών ΔΕΠ που εκκρεμούν όσο και καμία άλλη προκήρυξη θέσεων που κενώνονται. Επιπλέον το καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας που πλήττει όλες τις κατηγορίες προσωπικού, οδηγεί πολλά νέα και ικανά στελέχη του Ιδρύματος να αναζητούν αλλού καλύτερες συνθήκες εργασίας.

(4) Καταβάλλει προσπάθειες για την ολοκλήρωση έργων υποδομής και ανάπτυξης με μειωμένη την χρηματοδότηση των δημοσίων επενδύσεων κατά 52% σε σχέση με το 2011, που δεν καλύπτει ούτε τις ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις του Ιδρύματος για το 2012.
Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσουν και εντός ποιού χρονοδιαγράμματος προκειμένου:

1) Να χορηγηθούν άμεσα οι αναγκαίες πιστώσεις για την πρόσληψη συμβασιούχων
διδασκόντων του ΠΔ 407/80.
2) Να αυξηθεί άμεσα η επιχορήγηση για την σίτιση των φοιτητών του Ιδρύματος.

3) Να διοριστούν άμεσα τα εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ και ΕΤΕΠ των οποίων ο διορισμός
εκκρεμεί εδώ και 2,5 χρόνια.

4) Να προκηρυχτούν άμεσα οι θέσεις των μελών ΔΕΠ που έχουν κενωθεί τα τελευταία
δύο χρόνια.

5) Να απορριφθεί κάθε σχεδιασμός για περαιτέρω μείωση των μισθών του προσωπικού όλων των κατηγοριών.»