Με  ΄AAA΄ και ΄F1+΄ αξιολογεί η Fitch Ratings τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα του μόνιμου μηχανισμού στήριξης της Ευρωζώνης (ESM).

 To outlook των αξιολογήσεων είναι θετικό.

Σύμφωνα με τον οίκο, την αξιολόγηση του οίκου στηρίζουν:

- οι εξαιρετικά ισχυροί μηχανισμοί για την άσκηση δεσμευμένου κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου συστήματος προειδοποίησης EWS

- ο σχετικά υψηλός βαθμός κεφαλαιοποίησης και η προϋπόθεση πως τα αποθέματα θα είναι πάντα ίσα με το 15% των υφιστάμενων χρεών

- τα υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμα στοιχεία τα οποία θα είναι πάντα ίσα με υποχρεώσεις του ESM που ωριμάζουν τουλάχιστον σε 12 μήνες

- το καθεστώς προνομιούχου πιστωτή

- τη δύναμη της διακυβέρνησης του σε όρους διαχείρισης καθώς και τη σύνθεση του Δ.Σ. που υπογραμμίζει την ισχυρή πολιτική στήριξη για τον ESM

- οι συνετές οδηγίες που υιοθετήθηκαν από το Δ.Σ. για τη διαχείριση των αποθεματικών και του κεφαλαίου

 

 capital.gr