Η υποστήριξη από την ελληνική κυβέρνηση της εναρμονισμένης εφαρμογής του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών βάσει των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημειώνεται σε επιστολή του υπουργού Οικονομικών Γ.Στουρνάρα προς τον Ευρωπαίο Επίτροπο για θέματα φορολογίας και τελωνείων, Αλγκίρντας Σεμέτα.

Τονίζεται, ωστόσο, ότι θα πρέπει να αξιολογηθούν οι οικονομικές συνέπειες που θα έχει η εισαγωγή ενός τέτοιου μέτρου.  «Φοροαποφυγή, στρεβλώσεις και μεταφορά σε άλλες χώρες, πρέπει να αποφευχθούν» λέει ο Γ.Στουρνάρας και εκφράζει την επιθυμία της κυβέρνησης να συμμετάσχει στην αναπτυξιακή διαδικασία και να εργαστεί για μια βιώσιμη λύση.

Ειδικότερα, στην επιστολή του Γ.Στουρνάρα τονίζονται τα ακόλουθα:

«Στις συνεδριάσεις του ECOFIN, στις 22 Ιουνίου του 2012 και στις 10 Ιουλίου 2012, προέκυψε το συμπέρασμα ότι η πρόταση της Κομισιόν, στις 28 Σεπτεμβρίου 2011, για μια οδηγία για κοινό σύστημα Φόρου επί των Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών δεν απολαμβάνει την απαραίτητη στήριξη των κρατών - μελών και είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ομόφωνη έγκριση από την Ένωση ως Σύνολο, εντός μιας εύλογης χρονικής περιόδου.»

» Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, (που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 28-29 Ιουνίου του 2012, μέσω του Συμφώνου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, για την ενδυνάμωση της συνεργασίας έως τον Δεκέμβριο του 2012), η κυβέρνησή μας επιθυμεί να προχωρήσει περαιτέρω το ζήτημα αυτό και ως εκ τούτου να υποστηρίξει την εναρμονισμένη εφαρμογή του Φόρου Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών μέσω ενισχυμένης συνεργασίας, που θα βασίζεται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια Οδηγία του Συμβουλίου, για ένα κοινό σύστημα Φόρου Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών.»

» Όμως, υπάρχει αναγκαιότητα για μια αξιολόγηση του αντίκτυπου που θα έχει, η οποία θα εξετάζει ενδεχόμενες οικονομικές συνέπειες που συνδέονται με την εισαγωγή Φόρου Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας.»

» Φοροαποφυγή, στρεβλώσεις και μεταφορά σε άλλες χώρες, πρέπει να αποφευχθούν.»

» Η κυβέρνησή μας επιθυμεί να συμμετάσχει στην αναπτυξιακή διαδικασία και να εργαστεί για μια βιώσιμη λύση».

 

in.gr