Αρχίζει με απόφαση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «Δήμητρα», το σχολικό έτος 2012-2013, για τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.). Η εκπαιδευτική περίοδος λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ. ξεκινάει την ερχόμενη Δεύτερα 15-10-2012 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 28-6-2013. Επίσης, ο ΕΛΓΟ – Δήμητρα ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης των προγραμμάτων Γεωργικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Νέων Αγροτών, στο πλαίσιο της πράξης «Επαγγελματική Κατάρτιση Αυτοαπασχολούμενων στον Πρωτογενή τομέα («Νέοι Γεωργοί)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΕΛΓΟ Δήμητρα σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται, εντός του έτους 2012, πανελλαδικά, 121 προγράμματα εκ των οποίων 78 φυτικής παραγωγής (κηπευτικά, ελαιοκομία, αμπελουργία, φυτά μεγάλης καλλιέργειας κτλ.), 29 ζωικής παραγωγής (αιγοπροβατοτροφία, βοοτροφία, μελισσοκομία κτλ.) και 14 φυτικής – ζωικής παραγωγής (μικτά), τα οποία προβλέπεται να παρακολουθήσουν περίπου 3.000 Νέοι Αγρότες.

Η επιλογή των εκπαιδευόμενων προκύπτει από το αρχείο των Υπόχρεων Εκπαίδευσης Νέων Αγροτών, που έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 1.1.2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», Άξονας 1 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», με βάση την ημερομηνία ένταξής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ» ή στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (τηλ. 210 - 8821404).
Σχολές

Οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) που θα λειτουργήσουν είναι οι εξής:

Γαλακτοκομική Ιωαννίνων με ειδικότητα: Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας
Αβερώφειος Λάρισας με ειδικότητες: α. Αγροτικών Μηχανημάτων και β. Ζωοτεχνίας
Καλαμπάκας με ειδικότητα: Ξυλογλυπτικής – Διακοσμητικής Επίπλου
Συγγρού με ειδικότητα: Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Μεσσαράς Κρήτης με ειδικότητα: Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών
Νεμέας με ειδικότητα: Αμπελουργίας – Οινοτεχνίας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις γραμματείες των ΕΠΑ.Σ., στα εξής τηλεφώνα: Γαλακτοκομική Ιωαννίνων: 26510 – 92219, Αβερώφειος Λάρισας: 2410 – 611092, ΕΠΑ.Σ. Καλαμπάκας:23420 – 22781, ΕΠΑ.Σ. Συγγρού: 210 – 8012701, ΕΠΑ.Σ. Μεσσαράς Κρήτης: 28920 – 31500 & 31259, ΕΠΑ.Σ. Νεμέας: 27460 – 23032.