Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Λευτέρης Αυγενάκης έφερε στη Βουλή το ζήτημα της «τροποποίησης διατάξεων του Ν. 3865/2010 για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος του ένστολου προσωπικού των Ένοπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος», μέσω της Ερώτησης που κατέθεσε στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Ιωάννη Βρούτση.

Στην Ερώτησή του, ο Βουλευτής υπογραμμίζει ότι: «Η παράγραφος 4 του άρθρου 22 του Νόμου 3865/2012 ορίζει ότι «ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει καταταγεί μέχρι την 31.12.1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 1.1.2015 και μετά προσαυξάνεται κατά τρία έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 59 του π.δ. 169/2007, εισφοράς για τη συμπλήρωση σαράντα ετών συντάξιμης υπηρεσίας». 

Επιπροσθέτως, η παράγραφος 2 του άρθρου 20 ορίζει ότι «για τα στελέχη των Ένοπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματοςπου θεμελιώνουν, σύμφωνα με τις υφιστάμενες μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος Νόμου διατάξεις, συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2011, η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά ενάμιση επιπλέον έτος. 

Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα το έτος 2012 η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά τα τρία επιπλέον έτη. 

Ακόμα, όσοι κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2013, η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά τεσσεράμιση επιπλέον έτη και για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2014, η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά έξι επιπλέον έτη.

 Με βάση τις παραπάνω ρυθμίσεις, για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης των στρατιωτικών που συμπληρώνουν 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας: το έτος 2011 απαιτούνται 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, το έτος 2012 απαιτούνται 27 ½ έτη, το έτος 2013 απαιτούνται 29 έτη, το έτος 2014 απαιτούνται 30 ½ έτη. 

Όσοι θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και το έτος 2014 (συμπλήρωση 24 ½ ετών συντάξιμης υπηρεσίας), ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξής τους δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές που επέρχονται με τις λοιπές διατάξεις του Νόμου 3865/2010. 

Ωστόσο, όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-01-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ου έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας. 

Από τις παραπάνω ρυθμίσεις διαφαίνεται ότι η οριοθέτηση για να ισχύει η μεταβατική διάταξη έγινε τελείως αυθαίρετα, μη συμπεριλαμβανομένων των προσληφθέντων 1990-1993 από το κύριο σώμα της κατηγορίας των παλιών ασφαλισμένων, στην οποία μέχρι πρότινος υπάγονταν. 

Σʼ όλες οι ρυθμίσεις που ίσχυαν για το καθεστώς συνταξιοδότησης συμπεριλαμβάνονταν όσοι είχαν καταταγεί από 1/1/1984 έως 31/12/1992». 

Επειδή, κατά τον κ. Αυγενάκη «η παραπάνω παράλειψη αποτελεί αδικία για τους ασφαλισμένους που κατετάγησαν κατά τη χρονική περίοδο 1990-1993, καθώς επίσης αντικρούει τις έννοιες της ισονομίας και της ισοπολιτείας» ζήτησε από τον Υπουργό να τροποποιήσει τις διατάξεις του Νόμου 3856/2010, καταργώντας την παράγραφο 4 του άρθρου 22 και επαναδιατυπώνοντας την παράγραφο 2 του άρθρου 20 λαμβάνοντας υπόψη και όσους κατετάγησαν τη χρονική περίοδο 1990-1993.