Η καλύτερη συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών και αναδόχων δημοσίων έργων, ούτως ώστε ν’ αποφεύγονται οι επιζήμιες παρατάσεις στην ολοκλήρωση των έργων ή να μην ζητούνται από τους εργολάβους την τελευταία στιγμή, προέκυψε ως αδήριτη ανάγκη κατά τη σημερινή παρουσία των εργοληπτικών εταιριών της Κρήτης, στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, παρουσία και των Τεχνικών Υπηρεσιών.

Τη συνάντηση συγκάλεσε η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Μαρία Λιονή, προκειμένου ν’ ακουστούν τα προβλήματα των εργοληπτικών εταιριών της Κρήτης, για να ομαλοποιηθεί ένα πεδίο ζωτικό για την ανάπτυξη και τις υποδομές του νησιού, αλλά και την καταπολέμηση της ανεργίας και την αξιοποίηση του ντόπιου εργατικού δυναμικού.

 Στην ίδια συνάντηση οι εργολήπτες, που συμμετείχαν στη συνάντηση με όλους τους Συλλόγους της Κρήτης, έθεσαν για μία ακόμα φορά το θέμα των ελλιπών ή λανθασμένων μελετών, που οδηγούν στην καθυστέρηση της ολοκλήρωσης των έργων, αλλά και το γεγονός ότι υπάρχουν μπλοκαρισμένες για καιρό πιστώσεις, που αφορούν σε αποπληρωμή έργων, που έχουν ολοκληρωθεί.

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων καθυστερήσεων είναι ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων, που έχει απλήρωτα σχολεία, που λειτουργούν εδώ και τρία χρόνια! Παράλληλα η Περιφέρεια Κρήτης κλήθηκε να πιέσει για τη αποδέσμευση ληξιπρόθεσμων οφειλών από εθνικούς πόρους.

 Οι εργολήπτες έβαλαν και θέμα για υποβάθμιση της Ελληνικής περιφέρειας σχετικά με τις εναπομείνασες χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ που- όπως υποστήριξαν- κατευθύνονται κεντρικά σε πέντε μεγάλα έργα και ζήτησαν από την Περιφέρεια Κρήτης να πιέσει για τη διεκδίκηση μεριδίου

 Στη συνάντηση η Περιφέρεια Κρήτης πήρε τα εύσημα για την τήρηση της νομιμότητας και της διαφάνειας στη δημοπράτηση των έργων, καθώς αποφεύγει το σύστημα «μελέτη- κατασκευή», που όπως είπαν οι εργολήπτες «είναι ότι ποιο αδιαφανές και νοσηρό υπάρχει.»