Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου ενημερώνει τους επιτυχόντες των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2012 ότι τα Πιστοποιητικά τους βρίσκονται στην Υπηρεσία, οδός Μονοφατσίου αριθ. 8 , 4ος όροφος, Γραφείο 1, απ’ όπου και μπορούν να τα παραλάβουν αυτοπροσώπως ή μέσω των κηδεμόνων τους ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους προσκομίζοντας το δελτίο εξεταζόμενου ή την αστυνομική τους ταυτότητα.