Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Λευτέρης Αυγενάκης έφερε στην Βουλή το ζήτημα της «άνισης διαδικασίας πληρωμής «εργολαβικών δικαιωμάτων» στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών» μέσω της Ερώτησης που κατέθεσε στον Υπουργό Αγροτικής, Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη.

Στην Ερωτήσή του, ο Βουλευτής σημειώνει ότι: «Την περίοδο 2006/2007 ο ΟΠΕΚΕΠΕ χορηγούσε εργολαβικό δικαίωμα που αφορούσε την έκδοση των προσωρινών και οριστικών δικαιωμάτων των παραγωγών μελών της ΕΑΣ Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου είχε εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ύψους 128280,82€ από το οποίο ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε εγκρίνει το ποσό των 109988,14€.

Η έγκριση του ποσού έγινε το 2008, ωστόσο δεν πραγματοποιήθηκε κάποια πίστωση για την ΕΑΣ Ηρακλείου, ενώ παράλληλα το 50% των Συνεταιριστικών οργανώσεων της χώρας αποζημιώθηκαν για το εργολαβικό δικαίωμα.

Το 2011, ο ΟΠΕΚΕΠΕ απέστειλε έγγραφο στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, με το οποίο ενημέρωνε ότι, λόγω ελλειμματικού προϋπολογισμού θα αποδώσει μόνο το 50% του ποσού που οφείλει».

Επειδή, κατά τον κ. Αυγενάκη «η παραπάνω απόφαση παραβιάζει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης των Αγροτικών Συνεταιρισμών, καθώς απ’ όλες τις συνεταιριστικές ενώσεις μόνο 42 ενώσεις δεν έχουν αποπληρωθεί το όλον ποσό, ενώ παράλληλα η εξέλιξη αυτή αντιβαίνει τους χρηστούς συναλλακτικούς κανόνες» ζήτησε από τον Υπουργό να μεριμνήσει έτσι ώστε η Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ να χορηγήσει στην Ένωση Αγροτικών Συνετταιρισμών Ηρακλείου το ποσό των 109988,14€, που νομίμως και βάση των δικών του εκτιμήσεων της αναλογεί.