Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στους Άγιους Δέκα συνεδρίαση των Δ.Σ. Γόρτυνας και Φαιστού με κεντρικό θέμα συζήτησης ‘’ Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων στη Μεσαρά’’.

Στη κοινή συνεδρίαση των δύο Δ.Σ. συμμετείχαν η Δήμαρχος Φαιστού κ. Μαρία Πετρακογιώργη Ανυφαντάκη, ο Δήμαρχος Γόρτυνας κ. Νίκος Σχοιναράκης, οι επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης και των δύο Δήμων καθώς και μέλη των Δ.Σ. Γόρτυνας και Φαιστού.

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας σε πρόταση του τόνισε την αναγκαιότητα διαδημοτικής συνεργασίας και άμεσης εξεύρεσης λύσης στο σημαντικό θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων γιατί τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει. Η πρόταση που τέθηκε είναι η δημιουργία μιας Μονάδας Επεξεργασίας Βιολογικών Αποβλήτων σε μια κοινή περιοχή ανάμεσα στους δύο Δήμους η οποία θα τηρεί όλους τους περιβαλλοντικούς όρους.

Στη συνέχεια η Δήμαρχος Φαιστού σε πρόταση της, οποία πάρθηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. Φαιστού, αναφέρθηκε ότι δεν τίθεται θέμα κατασκευής ΧΥΤΑ αλλά μιας μονάδας που θα πληροί τις σύγχρονες προδιαγραφές και τις καλύτερες περιβαλλοντικές συνθήκες. Η μονάδα επεξεργασίας βιολογικών αποβλήτων θα αποτελέσει ένα πρωτοποριακό κύτταρο σύμφωνα με τα δεδομένα και τις ανάγκες της περιοχής που θα μετατρέπει τα απορρίμματα σε στοιχεία ικανά να εμπλουτίσουν το χώμα ως συστατικά χρήσιμα για καλλιέργεια.

Στη συζήτηση ειπώθηκαν και θέματα που σχετίζονται με τις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες που επικρατούν στους Δήμους, την προοπτική χρήσης του έργου σε ορίζοντα 20ετίας καθώς και τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν σεβόμενοι πάντα το περιβάλλον αλλά και την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την κοινή συνεδρίαση των δύο Δ.Σ. αποφασίστηκαν:

α. ο ορισμός μιας ομάδας εργασίας με άτομα και από τους δύο Δήμους που θα αναλάβουν το σχεδιασμό υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης πρότασης για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

β. να παρθεί μια ομόφωνη απόφαση ώστε να γίνει πρόταση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για ένταξη στον Περιφερειακό Σχεδιασμό της περιοχής της Μεσαράς.