Μετά από τη χθεσινή συνεδρίαση των μελών του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου, που προήλθαν από τις εκλογές στις 3-4/10/2012 , από τον πρώτο σε σταυρούς κ. Ψαρουδάκη Μανώλη και τα υπόλοιπα μέλη Γαβράς Κώστας, Πολιουδάκης Γιώργος, Σταματογιαννάκης Μανώλης, Πωλιουδάκης Κώστας, Σπαντιδάκης Γιάννης, Τσικιντίκου Αθηνά, Αγγελάκης Νίκος, Πίτερη Ζαχαρένια, για την συγκρότηση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και καθορισμό αρμοδιοτήτων, και μετά από πρόταση του κ. Ψαρουδάκη, αναδείχθηκε ομόφωνα το Νέο Δ.Σ. που είναι το παρακάτω:

- Ψαρουδάκης Μανώλης Πρόεδρος
- Πολιουδάκης Γεώργιος Α' Αντιπρόεδρος
- Γαβράς Κώστας Β' Αντιπρόεδρος
- Σταματογιαννάκης Μανώλης Γεν. Γραμματέας
- Τσικιντίκου Αθηνά Ταμίας
- Πίτερη Ζαχαρένια Ειδικός Γραμματέας
- Σπαντιδάκης Γιάννης Μέλος
- Πωλιουδάκης Κώστας Μέλος
- Αγγελάκης Νίκος Μέλος

Μετά την συγκρότηση σε σώμα καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες του κάθε μέλους:
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
• Ωράριο, Προσφορές – Εκπτώσεις : Τσικιντίκου Αθηνά, Μαρκουλιδάκης Μιχάλης, Μαρία Καθαράκη
• Λαϊκές Αγορές, Παρεμπόριο, Στάσιμο, Υπαίθριο Εμπόριο : Γαβράς Κώστας, Πολιουδάκης Μιχάλης
• Κινέζικα Πολυκαταστήματα : Νικολήνταης Νίκος, Παυλάκης Ηλίας
• Εισαγωγή, Εμπόριο, Εξαγωγές, Χονδρικοί Εφοδιασμοί : Σπαντιδάκης Γιάννης, Μαυρομάτης Γιώργος, Γιακουμάκης Βασίλης

Τον συντονισμό της ενότητας θα έχει ο Γεν. Γραμματέας : Σταματογιαννάκης Μανώλης
2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ : Πολιουδάκης Γιώργος, Αγγελιδάκη Μαρίλυ, Κοσκινάς Νεκτάριος
3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ : Μακρυγιάννης Χαράλαμπος, Παπαδογιάννης Θωμάς, Βασιλακάκης Μιχάλης, Χλιαουτάκης Μανώλης, Σπαντιδάκης Γιάννης
Τον συντονισμό στις ενότητες 2, 3 θα έχει ο Α' Αντιπρόεδρος : Πολιουδάκης Γιώργος
4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΓΟΡΑΣ :
• Καμπάνια Sea, sun …… Shopping : Σταματογιαννάκης Μανώλης
• Αναβάθμιση – υποστήριξη του site : Αγγελάκης Νίκος
• Ηλεκτρονικό Εμπόριο : Πωλιουδάκης Κώστας
• Σύμφωνο Ποιότητας : Πίτερη Ζαχαρένια

Τον συντονισμό της ενότητας έχει ο Β΄ Αντιπρόεδρος : Γαβράς Κώστας
5. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΡΕΥΝΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ : Πωλιουδάκης Κώστας, Παπαδογιάννης Θωμάς
6. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : Πιτέρη Ζαχαρένια, Αγγελιδάκη Μαρίλυ, Αγγελάκης Νίκος, Καθαράκη Μαρία, Βασιλειάδου Ρίνα, Κόστα Κώστας
Τον συντονισμό στις ενότητες 5, 6 θα έχει ο Πρόεδρος : Ψαρουδάκης Μανώλης
7. ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ : Τακτικός : Γαβράς Κώστας, Αναπληρωματικός : Σπαντιδάκης Γιάννης

Οι επιτροπές πλαισιώνονται από μέλη του Δ.Σ., από τους Αντιπροσώπους ΟΕΣΚ, αλλά και από όλους τους υποψήφιους.

Ο Πρόεδρος θα έχει την εποπτεία και θα εκπροσωπεί τον Σύλλογο, για ότι ορίζει το καταστατικό, σε υπηρεσίες, δικαστήρια κ.α.