Ευκαιρία κατάρτισης και απασχόλησης σε συνολικά 100 άνεργα άτομα θα προσφέρουν τα Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για τις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (ΤΟΠ-ΕΚΟ), που υλοποιεί η «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ρεθύμνου».

Πρόκειται για 45 άτομα που απειλούνται από φτώχεια, 10 άτομα από μονογονεικές οικογένειες, 10 μετανάστες ή παλιννοστούντες, 10 άτομα με αναπηρία και 25 μακροχρόνια άνεργους.

Από το σύνολο των 100, το 50% θα είναι γυναίκες και το 25% νέοι κάτω των 25 ετών, ενώ οι φορείς που συμμετέχουν στη δράση επισημαίνουν ότι είναι αναγκαία τα προγράμματα στο Ρέθυμνο λόγω και του μεγάλου ποσοστού ανεργίας που έχει.

Στόχος είναι οι ωφελούμενοι άνεργοι να στήσουν τη δική τους επιχείρηση είτε να συμπράξουν με άλλους ωφελούμενους και να φτιάξουν κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και κάποιοι από αυτούς να μπορέσουν να απορροφηθούν τουλάχιστον για τρεις μήνες στην αγορά εργασίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι τις 22 Οκτωβρίου. Μετά την υποβολή των αιτήσεων θα γίνει η επιλογή των ωφελουμένων από το ΚΕΚ Ανάπτυξης Κρήτης, από μια επιτροπή επιλογής με βάση αντικειμενικά κριτήρια με πέντε καταλόγους επιλογής - όσες είναι και οι ομάδες στόχοι - και πέντε κατάλογοι αναπληρωματικών.

Την τελική απόφαση λαμβάνει το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.