Το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προχώρησαν στην υπογραφή σύμβασης ανάληψης από το ΧΑ των καθηκόντων του εκπλειστηριαστή–auctioneer για την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, το ΧΑ θα ενεργεί ως εκπλειστηριαστής, στο κοινοτικό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (EU-ETS), εκ μέρους του Ελληνικού κράτους, δημοπρατώντας τα δικαιώματα εκπομπής για τις σταθερές εγκαταστάσεις (EUAs) και για τις αεροπορικές εταιρείες (EUAAs), σύμφωνα με τον Κανονισμό 1031/2010 της ΕΕ.

Η νέα συμφωνία είναι η συνέχεια της μέχρι τώρα επιτυχούς συνεργασίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών με το ΥΠΕΚΑ η οποία ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2011.

Το Χρηματιστήριο μέσω της πλατφόρμας του ΟΑΣΗΣ έχει δημοπρατήσει μέχρι σήμερα 13,5 εκ EUAs της περιόδου 2008-2012, που είχαν εκχωρηθεί στο Ελληνικό Κράτος από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


in.gr