Με προϋποθέσεις και επιβολή διορθωτικών μέτρων ενέκρινε η Επιτροπή Ανταγωνισμού την εξαγορά του τομέα παγωτού της ΕΒΓΑ από την Ελαΐς Unilever Hellas.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στη συνεδρίαση της, αποφάσισε την έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης που αφορά στην εξαγορά από την εταιρία «Ελαΐς Unilever AE» του τομέα εμπορίας, διάθεσης και προώθησης παγωτού της εταιρίας «ΕΒΓΑ ΑΒΕΕ» με τις εξής προϋποθέσεις:

 Να τροποποιηθούν κατά τέτοιο τρόπο οι συμβάσεις συνεργασίας (διανομής) και χρησιδανείου των ψυγείων της εξαγοραζόμενης εταιρίας, οι οποίες μεταβιβάζονται στη νέα οντότητα, ώστε να αρθούν οι προβλεπόμενοι σε αυτές όροι αποκλειστικότητας.

Να μειωθεί από 3 σε 1 έτος η διάρκεια της ισχύος της ρήτρας «μη άσκησης ανταγωνισμού» (Non Competition), η οποία επιβάλλεται στην εξαγοραζόμενη σχετικά με την παρασκευή, εμπορία, διάθεση, διανομή και προώθηση επώνυμου παγωτού σε συνεργασία με τρίτα μέρη.

in.gr.