Η πρώτη προσφυγή κατά της συνένωσης των Ειρηνοδικείων κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου Νικ. Παπαδάκη και εννέα κατοίκους του Αγίου Νικολάου.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου στρέφεται κατά της υπ΄ αριθμ. 174/2012 γνωμοδότησης του ΣτΕ και υποστηρίζει ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης πλάνεψε το δικαστήριο.

Αναλυτικότερα, αναφέρει ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης με απαράδεκτο τρόπο, όπως τον χαρακτηρίζει, κατά τη σύνταξη του σχεδίου Διατάγματος «δεν έλαβε υπόψη πραγματικά και αδιαμφισβήτητα στοιχεία που ακυρώνουν την αιτιολογία συγχώνευσης (ουσιαστικά κατάργησης) του Ειρηνοδικείου Αγίου Νικολάου με το μικρότερό του σε απόδοση και όγκο δικαστικών υποθέσεων Ειρηνοδικείο Νεαπόλεως Λασιθίου».

Αυτό είχε ως συνέπεια, συνεχίζει, να οδηγηθεί το ΣτΕ σε πλάνη αφού το υπουργείο «του έστρεψε τεχνηέντως την προσοχή του στον έλεγχο της τυπικής νομιμότητας και όχι επί της ουσίας της μη πλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων της συγχώνευσης».

Ακόμη, υπογραμμίζει στην προσφυγή του ότι το Ειρηνοδικείο Αγίου Νικόλαου στο νομό Λασιθίου πληροί απολύτως τα κριτήρια βιωσιμότητας και τις προϋποθέσεις που καθιστούν δυνατή αλλά και απαραίτητη τη διατήρησή του.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Δικηγορικοί Συλλόγου Λασιθίου ότι το Ειρηνοδικείο Αγίου Νικολάου λειτουργεί για περισσότερο από έναν αιώνα και έχει αρχείο δικαστικών αποφάσεων από 1903. Στεγάζεται σε κτήριο του Δημοσίου και δεν καταβάλλεται ενοίκιο (άρα δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό) και μπορεί να στεγάσει όσους υπαλλήλους απαιτούνται. Κατά συνέπεια η κατάργησή του δεν θα εξοικονομήσει πόρους στο Ελληνικό Δημόσιο.

Επίσης, λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας του νομού Λασιθίου, το Ειρηνοδικείο Αγίου Νικολάου έχει τις καλύτερες συνθήκες προσβασιμότητας.

Τέλος, χαρακτηρίζει εσφαλμένη τη γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, η οποία τάχθηκε υπέρ της συγχώνευσης.

Υπενθυμίζεται ότι με Προεδρικό Διάταγμα του υπουργείου Δικαιοσύνης, τα 301 Ειρηνοδικεία των 17 εφετειακών περιφερειών της χώρας συνενώθηκαν σε 154.

naftemporiki.gr