Διεθνή διημερίδα με θέμα: «Η Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στα Παιδαγωγικά Τμήματα. Αναπτύσσοντας συνεργασίες μεταξύ Πανεπιστημίου και Κοινότητας – Paid Practical Training in Departments of Education. Developing partnerships between University and Community» διοργανώνουν την ερχόμενη Δευτέρα 15 και Τρίτη 16 Οκτωβρίου το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης & το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης: «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών» και της συνεχιζόμενης κατάρτισης σε εξειδικευμένα θέματα.

Οι εργασίες θα γίνουν στην Αίθουσα Δ7 στο Ρέθυμνο.

Σκοπός της Διημερίδας είναι να παρουσιαστούν ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή της Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης (Α.Π.Α.) που υλοποιήθηκε στα Παιδαγωγικά Τμήματα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 με στόχο την ανταλλαγή ιδεών για τον ανασχεδιασμό και τη βελτίωσή της.

Οι ανακοινώσεις αφορούν στο σχεδιασμό της Α.Π.Α., ερευνητικές και παιδαγωγικές πρακτικές που έλαβαν χώρα κατά την υλοποίησή της, τη σύγκρισή της με άλλες παρεμφερείς δράσεις, την αξιολόγησή της από φοιτητές, επιστημονικά υπευθύνους, φορείς, κοινωνικές ομάδες, κοινοτικές δομές κ.ά.

Στη διημερίδα συμμετέχουν με εισηγήσεις σημαντικοί επιστήμονες από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια.