Στα τέλη Απριλίου 2013 θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία κεφαλαιακής ενίσχυσης των βιώσιμων τραπεζών.

Οι όροι της ανακεφαλαιοποίησης εξετάστηκαν το βράδυ της Κυριακής στη συνάντηση του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα με τους επικεφαλής της τρόικα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αποφασίστηκε ότι η διαδικασία κεφαλαιακής ενίσχυσης των βιώσιμων τραπεζών θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος Απριλίου 2013 προκειμένου οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας (Core Tier 1) των τραπεζών να αυξηθούν στο 9% των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού των ιδρυμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος θα δημοσιεύσει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2012 αναλυτική έκθεση σχετικά με τις κεφαλαιακές ανάγκες της κάθε τράπεζας προσδιορίζοντας την διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης. Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2012 το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) θα παράσχει, με την μορφή δανείου-γέφυρα, επαρκή κεφάλαια για να αυξήσει στο 9% τα βασικά ίδια κεφάλαια των τραπεζών.

Αυτό σημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες θα είναι σχεδόν πλήρως κεφαλαιοποιημένες από τα τέλη του έτους.

Ακόμη, έως τα τέλη Ιανουαρίου του 2013 οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την έκδοση μετατρέψιμων ομολόγων (CoCos.), τα οποία θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Για να διατηρήσουν δε οι τράπεζες τον ιδιωτικό τους χαρακτήρα θα πρέπει οι ιδιώτες μέτοχοί τους να καλύψουν τουλάχιστον το 10% της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Η πιθανή η αναλογία είναι 80% κοινές μετοχές - 20% CoCos. Σε μια τέτοια περίπτωση οι αυξήσεις κεφαλαίου μέσω κοινών μετοχών θα πέσουν περιορίζοντας σημαντικά τη συμμετοχή των ιδιωτών.

Τέλος, για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο η τρόικα φέρεται να πρότεινε να δρομολογηθεί ο διαχωρισμός των στοιχείων ενεργητικού (orderly resolution) έως τα τέλη Νοεμβρίου και για την Νέα Proton να προχωρήσει η συγχώνευση της με μια από τις μεγάλες τράπεζες ή να πωληθεί πριν τα μέσα Μαΐου 2013.in.gr