Μόλις το 3,7% των αιτήσεων για ρύθμιση οφειλών με εξωδικαστικό συμβιβασμό έχουν ικανοποιηθεί έως σήμερα σύμφωνα με στοιχεία που κατέθεσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθανάσιος Σκορδάς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετικό πίνακα που επισυνάπτει σε γραπτή του απάντηση ο υφυπουργός σε ερώτηση βουλευτών από τις 40.000 αιτήσεις για εξωδικαστικό συμβιβασμό οι 27.000 οδηγήθηκαν στα δικαστήρια. Από αυτές μόνο οι 5.000 έχουν συζητηθεί και για 3.000 έχουν δημοσιευτεί οι αποφάσεις.

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του υπουργείου, μόνο η 1 στις 2 περιπτώσεις (δηλ. 1500 αποφάσεις) κατάληξαν σε ρύθμιση των οφειλών καθώς οι υπόλοιπες ήταν απορριπτικές.

Από τις 1.500 υποθέσεις που ρυθμίστηκαν οι:

- Περισσότερες από τις μισές κατέληξαν σε μερική διαγραφή της οφειλής επειδή ο δανειολήπτης ήταν κάτοχος περιουσιακών στοιχείων (κατοικία)
- Οι υπόλοιπες υποθέσεις κατέληξαν σε κούρεμα του συνολικού χρέους κατά 60% κατά μέσο όρο
- Μόλις 0,1% των υποθέσεων κατέληξε σε ολική διαγραφή του χρέους


Πέραν αυτών, ο κ. Σκορδάς απαντώντας σε άλλη ερώτηση επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι «Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και τη σχετική εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τη διετή εφαρμογή του νόμου, προχωρά σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην επικαιροποίηση και τον εξορθολογισμό του ν. 3869/2010 (σ.σ. για υπερχρεωμένα νοικοκυριά). Μέσα στο πλαίσιο αυτό μελετώνται τα αντίστοιχα μοντέλα χωρών της Ε.Ε.».