Μέχρι την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου προσκαλεί ο δήμος Μαλεβιζίου όποιους εθελοντές εκπαιδευτικούς επιθυμούν, να ενταχθούν στο πρόγραμμα του θεσμού του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Μαλεβιζίου.

Οι εθελοντές, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι ή άνεργοι εκπαιδευτικοί, καλούνται να δηλώσουν την ειδικότητά τους, τις ημέρες και τις ώρες που μπορούν να διδάξουν.

Όλα τα μαθήματα, θα πραγματοποιούνται στις αίθουσες των σχολείων του Μαλεβιζίου, κατά τις απογευματινές ώρες.

Πρόκειται για μια ακόμα στοχευμένη κοινωνική παρέμβαση της δημοτικής αρχής, με στόχο να προσφερθεί η δυνατότητα σε οικονομικά αδύναμους μαθητές να βοηθηθούν σε σχολικά μαθήματα και ξένες γλώσσες.

Η ανταπόκριση μέχρι στιγμής των εκπαιδευτικών και των αντίστοιχων ενώσεων και συλλόγων είναι συγκινητική και αποδεικνύει τα ιδιαίτερα αυξημένα αισθήματα κοινωνικής αλληλεγγύης και ευαισθησίας που υπάρχουν.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς, που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Κοινωνικό Φροντιστήριο, μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στην κοινωνική υπηρεσία του δήμου Μαλεβιζίου (δημαρχείο Μαλεβιζίου, πλ. Μ. Κατσαμάνη, Γάζι, τηλ.: 2813400684, πληρ. Μαρία Τερζίδου), προσκομίζοντας:

· Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
· Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
· Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
· Επικυρωμένο εκκαθαριστικό εφορείας και Ε9 ή βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι απαλλάσσεται
· Απόφαση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής (για Άτομα με Αναπηρία)
· Κάρτα ανεργίας (για ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ)

Η κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών κρίνεται απαραίτητη, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι στο Κοινωνικό Φροντιστήριο θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν πραγματική ανάγκη!