Μ’ εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, καθώς σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, υπέγραψε με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας τη σύμβαση για την εκτέλεση ενός ακόμα υποέργου με προϋπολογισμό 67.000 ευρώ.

Το έργο που συμβασιοποιήθηκε σήμερα αφορά στον καθαρισμό, τάφρων πρανών κ.λ.π. του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και χρηματοδοτείται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, που εισέρχονται στην Περιφέρεια.

Με αντίστοιχα έργα η Περιφέρεια Κρήτης, πέρα από την ασφάλεια των οδηγών, τονώνει τις αναπτυξιακές προοπτικές της ενδοχώρας και βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της.

Το έργο έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ένα χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης.

Η σύμβαση υπεγράφη παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Ευριπίδη Κουκιαδάκη, και της Διευθύντριας Τεχνικών Έργων-ΠΕ Ηρακλείου Χαράς Παρασύρη.