Σημερινά δεδομένα:

1. η Τρόικα συνεχώς αλλάζει τις θέσεις της, παράδειγμα, ότι από τα 7 δις πήγε στα 9 δις για το 2012 και από τα 11,5 δις πήγε στα 18 δις
2. αυθαιρετεί αυξάνοντας τα 72 προαπαιτούμενα σε 89
3. βάζει επιπρόσθετα προαπαιτούμενα τα οποία είναι επιπλέον από τα 89
4. δεν σέβεται τις κόκκινες γραμμές και τα ισοδύναμα μέτρα
5. απαξιώνει τη ρήτρα και την ερμηνεύει όπως θέλει

Την Πέμπτη πραγματοποιείται το συμβούλιο κορυφής και σήμερα το απόγευμα καλούνται οι 3 πολιτικοί αρχηγοί να συνεδριάσουν.

Προτείνω:

Α) Ο πρωθυπουργός να διεκδικήσει επιτακτικά:

1. Τη δέσμευση ώστε το Συμβούλιο Κορυφής να μειώσει τα επιτόκια των δανείων που έχει λάβει η Ελλάδα από το πρώτο πακέτο στήριξης.
2. Την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, απευθείας από τον μόνιμο ευρωπαϊκό μη-χανισμό στήριξης.
3. Τη μετακύλιση της αποπληρωμής του πρώτου δανείου.
4. Την επιμήκυνση της αποπληρωμής των 15 δις ευρώ ελληνικών ομολόγων που κατέχει η ευρωπαϊκή τράπεζα και που λήγουν το 2016.

Β)Να συμφωνήσουν σήμερα στη συνάντηση οι τρείς πολιτικοί αρχηγοί στην πρόταση εφαρμογής πενταετούς προϋπολογισμού.

Ο κανονισμός πενταετούς προϋπολογισμού, που θα έχει δηλαδή διάρκεια μέχρι το 2016, καθορίζεται ως νόμος από τη συνθήκη της Λισαβόνας και είναι δεσμευτικός.

Ο σκοπός του πενταετούς προϋπολογισμού είναι:

1. να εκφράσει τις πολιτικές προτεραιότητες σε αριθμούς μέχρι το 2016.
2. να εξασφαλίσει τη δημοσιονομική πειθαρχεία της Ελλάδος.
3. να έχει ανώτατο όριο για κάθε τομέα ανάληψης υποχρεώσεων, οι οποίες υποχρεώσεις να είναι νομικά δεσμευτικές.
4. δέσμευση ώστε νομικά οι διάφορες πληρωμές να καταβάλλονται εντός συγκεκριμένου χρόνου.
5. να δεσμευτούν και τα τρία κόμματα να κατεβάσουν αυτόν τον πενταετή προϋπολογισμό επανεξετάζοντας με τη μέθοδο ελέγχου ξεχωριστά για κάθε κωδικό.
6. να προστεθεί κωδικός στον πενταετή προϋπολογισμό για τη διεκδίκηση γερμανικών αποζημιώσεων
7. να προστεθεί κωδικός για έσοδα που θα προέλθουν από την επανεξέταση σκανδάλων, π.χ. Siemens

Είμαι σίγουρος ότι με τη διεκδίκηση των τεσσάρων προαναφερθέντων από τον πρωθυπουργό στο συμβούλιο κορυφής και με την απόφαση-δέσμευση των τριών πολιτικών αρχηγών για πραγματοποίηση τους πενταετούς προϋπολογισμού, λύνονται τα προβλήματα του σεβασμού στις κόκκινες γραμμές, σταματούν τα αυθαίρετα προαπαιτούμενα και συνοδά και επιτυγχάνεται ο σκοπός της ρήτρας.

Η λύση αυτή, φοβάμαι, είναι η μοναδική για τη σωτηρία του τόπου μας.

Ιωάννης Δ Μιχελογιαννάκης
Βουλευτής ΔΗΜΑΡ Ν. Ηρακλείου