Μετά από Παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Λευτέρη Αυγενάκη αναφορικά με τα «αιτήματα της Ομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου», ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Δημήτριος Ελευσινιώτης απέστειλε την εξής απάντηση:

«Αναφορικά με το Ορθοπεδικό Συνεργείο Ηρακλείου (ΟΣΗ) αυτό διαθέτει μηχανολογικό εξοπλισμό για την κατασκευή και επισκευή ορθοπεδικών ειδών παλαιάς τεχνολογίας.

Το έτος 2011, δεν κατασκευάστηκε για τους ανάπηρους πολέμου, ειρηνικής περιόδου και αμάχου πληθυσμού, κανένα ορθοπεδικό είδος ενώ επισκευάστηκαν είκοσι έξι (26).

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους επίσης δεν έλαβε χώρα κατασκευή ενώ επισκευάστηκαν οκτώ (8). Πρόσφατα και λόγω συνταξιοδότησης του πολιτικού προσωπικού, ο ΟΣΗ στελεχώθηκε με νέο προσωπικό.

Στις περιπτώσεις που το ΟΣΗ δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε εξειδικευμένες απαιτήσεις οι ανάπηροι πολέμου, ειρηνικής περιόδου και άμαχου πληθυσμού, παραπέμπονται στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Αναπήρων Πολέμου (ΜΕΑΠ).

Επί της παρούσης δεν υφίστανται κάποια εισήγηση που να αφορά το ΟΣΗ και την κατάργησή του.

Σε κάθε περίπτωση όμως, όλες οι μονάδες και υπηρεσίες των ΕΔ αξιολογούνται συνεχώς αποσκοπώντας στην πλέον ορθολογική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.

Αναφορικά με την καταβολή του επιδόματος οικονομικής αρωγής από το Τ.Α.Α.Θ.Π. στους δικαιούχους του ταμείου σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Α.Α.Θ.Π. αποφάσισε ομόφωνα, την αναπροσαρμογή των παρακάτω παροχών, ως εξής:

1) Της οικονομικής ενίσχυσης λόγω γάμου, από 2.200 ευρώ σε 2.000 ευρώ, ανά δικαιούχο, ήτοι μείωση κατά 9.09%.

2) Της οικονομικής αρωγής (πρώην λουτροθεραπείας) από 525 ευρώ σε 250 ευρώ ανά δικαιούχο, ήτοι μείωση 52.38%».

Κλείνοντας την απάντησή του ο Υφυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η απόφαση αυτή του ΔΣ του Τ.Α.Α.Θ.Π. επικυρώθηκε από εμένα και θα ξεκινήσει άμεσα η καταβολή στους δικαιούχους».