Με χαμηλότερο επιτόκιο το ελληνικό δημόσιο άντλησε σήμερα 1 δισ. 625 εκατομμύριο ευρώ από την δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας.

Το επιτόκιο ανήλθε στο 4,24% από 4,31% στην δημοπρασία του Σεπτεμβρίου.

skai.gr