"Δεύτερος Αντώνης Λιβάνης" η κα Βάρτζελη.

Στα πρότυπα των συνεργατών του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου.

Λιτή ολιγόλογη με πολιτικό βάθος...

Είναι καλογερική τελικά να είσαι δίπλα σε ένα πρωθυπουργό.


Γ.Ουν.