Με απόφαση του Υπουργού Υγείας επαναπροκηρύχθηκαν με την υπ. Αριθμ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 98430/11.10.2012, μεταξύ άλλων και τέσσερις (4) θέσεις επικουρικών ιατρών καρδιολογίας στην Κρήτη, οι οποίες απέβησαν άγονες σε προηγούμενο διαγωνισμό.

Συγκεκριμένα για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών και την ενίσχυση λειτουργίας των νοσοκομείων επαναπροκηρύχτηκαν από μία (1) θέση επικουρικού καρδιολόγου σε κάθε νοσοκομείο του Νομού Λασιθίου, Γ.Ν. Αγ. Νικολάου, Γ.Ν.-Κ.Υ. Ιεράπετρας, Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας και μία (1) θέση επικουρικού καρδιολόγου στο Κέντρο Υγείας Κανδάνου του Γ.Ν. Χανίων.