Απάντηση από τον Υπουργός Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη έλαβε ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Λευτέρης Αυγενάκης όσον αφορά το θέμα που είχε φέρει στην Βουλή για το ζήτημα της «ανησυχητικής μετακίνησης μεταναστών από την Αθήνα στην Κρήτη» θέτοντας μάλιστα την ανάγκη εφαρμογής ενός σχεδίου «Ξένιος Ζευς ΙΙ», προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης και σε περιφερειακό επίπεδο.

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη, κ. Νικόλαος Δένδιας απέστειλε την εξής απάντηση: «Η μη μόνιμη μετανάστευση αποτελεί για τη χώρα μας μείζον εθνικό ζήτημα και ως τέτοιο το αντιμετωπίζουμε. Η γεωγραφική θέση της χώρα μας, στη νοτιοανατολική περιφέρεια της Ευρώπης την έχει καταστήσει προορισμό, για τα σύγχρονα διεθνή μεταναστευτικά ρεύματα, προερχόμενα κυρίως από ασιατικές και αφρικανικές χώρες.

Επισημαίνεται όμως, ότι για την πλειοψηφία των νέων μεταναστών η Ελλάδα θεωρείται ο πιο κατάλληλος αρχικός σταθμός ή άλλως «πύλη εισόδου» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τελικό προορισμό άλλα κράτη της δυτικής Ευρώπης. Ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης εξελίσσεται, για μεγάλο χρονικό διάστημα, το φαινόμενο της υπερσυσσώρευσης παράνομων μεταναστών στη χώρα, με σοβαρές επιπτώσεις στο εσωτερικό περιβάλλον ασφαλείας, αλλά και η αρνητική επίδραση σε λειτουργικούς τομείς.

Στο πλαίσιο δε της πολιτικής μας για τη μη νόμιμη μετανάστευση αναλαμβάνουμε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού. Ειδικότερα, λαμβάνεται μια σειρά από μέτρα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί και στηρίζονται σε αναλύσεις κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου δράσης (μεταναστευτικές ροές) των μη νόμιμα διερχομένων από τη χώρα μας αλλοδαπών.

Πρόθεσή μας είναι η αντιμετώπιση των μεικτών μεταναστευτικών ροών στα σημεία εισόδου της ελληνικής επικράτειας, με τρόπο που να διασφαλίζει τόσο την ανάγκη ελέγχου των συνόρων απέναντι στη μη νόμιμη μετανάστευση, όσο και την ανάγκη παροχής προστασίας στους πρόσφυγες και στις άλλες ευπαθείς ομάδες, ώστε να διασφαλίζονται συνθήκες διαβίωσης απολύτως συμβατές με την αξία του ανθρώπου.

Ειδικότερα, για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης στη χώρα μας, εκπονήθηκε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (Action Plan), η χρηματοδότηση του οποίου εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μεταξύ άλλων, στον ειδικότερο σχεδιασμό του εν λόγω σχεδίου, προβλέπεται η αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Ασύλου ως αναπόσπαστο τμήμα της ορθολογικής και αποτελεσματικής διαχείρισης του μεταναστευτικού φαινομένου με σεβασμό πάντοτε στα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημιουργία Κέντρων Πρώτης Υποδοχής, ο εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών και παράλληλα η δημιουργία νέων Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών που θα επιλύσουν το μείζον θέμα για τη χώρα μας που είναι η δημιουργία νέων προτύπων ως προς τις συνθήκες κράτησης Κέντρων, ικανών να αυξήσουν σημαντικά τη χωρητικότητα σε θέσεις αλλοδαπών, για τους οποίους εκκρεμεί έκδοση διοικητικής ή δικαστικής επιστροφής.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η αστυνομική επιχείρηση «Ξένιος Ζευς» σχεδιάστηκε και υλοποιείται στο κέντρο των Αθηνών και την παρέμβρια περιοχή. Ωστόσο, το ενδιαφέρον από το Υπουργείο μας δεν περιορίζεται μόνο στις εν λόγω περιοχές, αλλά επεκτείνεται και σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Προς την κατεύθυνση αυτή κατατείνει και η αντεγκληματική και μεταναστευτική πολιτική του Υπουργείου μας, που στοχεύει στην εφαρμογή της επιχείρησης «Ξένιος Ζευς» σε ολόκληρη τη χώρα, ώστε να αντιμετωπιστούν καθολικά και ενιαία τα εν λόγω προβλήματα, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση συναρμόδιες Υπηρεσίες και άλλους Φορείς.

Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνονται μέτρα, μετά από προσεκτική εξέταση της όλης κατάστασης, με στόχο τη ριζική αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος της μη νόμιμης μετανάστευσης».