Μιλώντας στην 48η Διάσκεψη Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των χωρών της ΕΕ (COSAC) που διεξήχθη στη Λευκωσία, ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ και υπεύθυνος του τομέα κοινοβουλευτικής ευθύνης Οικονομικών, βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς σε σχέση με την εσωτερική αγορά της ΕΕ επεσήμανε ότι «η ενιαία εσωτερική αγορά λειτούργησε επί δεκαετίες και έδωσε πολλά κέρδη στις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες του βορρά. Οι λαοί του ευρωπαϊκού νότου ήταν και είναι οι καλύτεροι καταναλωτές των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων του βορρά της ΕΕ».

Και ο Νότης Μαριάς συνέχισε «Όμως τα οικονομικά πλεονάσματα και τα κέρδη των βιομηχανιών του βορρά δεν επενδύθηκαν στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου προκειμένου να υπάρξει εκεί ανάπτυξη, μείωση των ελλειμμάτων και των δημοσίων χρεών και αντιμετώπιση της κρίσης.

Ταυτόχρονα επειδή η εσωτερική αγορά είναι και λειτουργεί ως αγορά αύξησε τις κοινωνικές ανισότητες εντός των κρατών μελών της ΕΕ ακόμη και των βιομηχανικών χωρών του βορρά. Εκεί οι κυβερνήσεις υπηρετώντας λογικές της αγοράς επέβαλαν πολιτικές λιτότητας και μείωσης των μισθών».

Και ο Νότης Μαριάς κατέληξε «Έτσι ο πλούτος που παρήγαγε η εσωτερική αγορά της ΕΕ δεν διανεμήθηκε δίκαια. Αυτοί που κέρδισαν από την εσωτερική αγορά ήταν οι μεγαλομέτοχοι και τα golden boys των τραπεζών και των βιομηχανιών και όχι οι λαοί των χωρών της ΕΕ».