Αδιευκρίνιστο παραμένει το ύψος των κοινωνικών κονδυλίων για την Ελλάδα την περίοδο 2014-2020.Παρά το γεγονός ότι ο Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής κ. Johannes Hahn πρόκειται να βρεθεί στην Ελλάδα την Παρασκευή για να συζητήσει με τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χατζηδάκη και τους Περιφερειάρχες την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ και να πιέσει για μεγαλύτερη απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, ήδη η συζήτηση για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη και από ότι φαίνεται η Ελλάδα κινδυνεύει βρεθεί με σημαντικά μειωμένο προϋπολογισμό στην επομένη χρηματοδοτική περίοδο 2014-2020.

Με βάση την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η όποια λαμβάνει υπόψη της τα οικονομικά στοιχειά του 2009 -της τελευταίας "καλής χρονιάς"- η Ελλάδα πρόκειται να λάβει από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ κοντά στα 12 δις ευρώ, ποσό μειωμένο σημαντικά (περίπου 40%) σε σχέση με τα χρήματα που είχε λάβει στην προηγούμενη περίοδο.

Οι Έλληνες αξιωματούχοι πιέζουν με μια σειρά από επιχειρήματα ώστε η Ελλάδα να εξαιρεθεί από τον κανόνα υπολογισμού και να ληφθεί υπόψη η δραματική πτώση του ΑΕΠ αλλά και του πραγματικού βιοτικού επιπέδου στη χώρα και με τον τρόπο αυτό να λάβει περισσότερα χρήματα αλλά και να εξασφαλίσει μειωμένο ποσοστό συγχρηματοδότησης.

Άλλωστε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται προσπάθεια, από περιφέρειες κυρίως του Νότου (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία), να υιοθετηθεί η πρόταση για τις «ενδιάμεσες περιφέρειες», αυτές δηλαδή που διαθέτουν ΑΕΠ μεγαλύτερο από το 75% αλλά μικρότερο από το 90% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Σε συνάντηση που είχαν οι εν λόγω περιφέρειες με τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Πολιτική στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο των Open Days, ο Επίτροπος φάνηκε να στηρίζει το αίτημα τους, το οποίο είναι καθοριστικής σημασίας για το ύψος της συγχρηματοδότησης και το οποίο αφορά και στις περισσότερες από τις Ελληνικές Περιφέρειες.

Για την Ελλάδα πάντως τα μέχρι σήμερα μηνύματα δεν είναι ευχάριστα. Ο Επίτροπος Hahn, σχολίασε στο περιθώριο του Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ότι τα ποσά για την Ελλάδα θα είναι σίγουρα μειωμένα, ωστόσο είναι εξαιρετικά πρώιμο να μιλάμε για αριθμούς -για την ώρα εστίασε στην ανάγκη απορρόφησης του ΕΣΠΑ και την ολοκλήρωση των έργων του.


skai.gr