Παραμένει αρνητική η προοπτική του τραπεζικού συστήματος της Γερμανίας από τον οίκο αξιολόγησης Moody's, σύμφωνα με σημερινή έκθεσή του.

Το outlook παραμένει αρνητικό από το 2008 και – σύμφωνα πάντα με την έκθεση – οφείλεται στα αδύναμα περιθώρια των τραπεζών λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού, των χαμηλών επιτοκίων και της περιορισμένης πιστωτικής επέκτασης. Επίσης ένας ακόμα αρνητικοί παράγοντες είναι το αδύναμο λειτουργικό περιβάλλον, δεδομένων των τάσεων ύφεσης σε όλη την Ευρώπη, οι αυξημένοι κίνδυνοι, η επιδείνωση της ποιότητας του ενεργητικού και η περιορισμένη δυνατότητα αρκετών τραπεζών να απορροφούν ζημιές.

Συγκεκριμένα στην έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«Ο αυξημένος ανταγωνισμός και τα χαμηλά επιτόκια δημιουργούν πιέσεις στα περιθώρια κέρδους που πιθανότατα θα διαβρώσουν ακόμα περισσότερο τα ήδη αδύναμα έσοδα και κέρδη τους επόμενους 12-18 μήνες».

 Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, το γερμανικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1-2% το 2013.

«Ωστόσο, οι σοβαροί καθοδικοί κίνδυνοι από την εξελισσόμενη κρίση στην ευρωζώνη θα επιμείνουν, δεδομένης και της υψηλής εξάρτησης της Γερμανίας από άλλες ευρωπαϊκές χώρες για τις εξαγωγές της», προστίθεται στην έκθεση.

 

protothema.gr