Ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια της εργολαβίας «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΓ ΔΕΚΑ-ΒΙΑΝΝΟΣ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ / ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Χ.Θ. 2+411, ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Χ.Θ. 21+145 ΕΩΣ Χ.Θ. 22+200 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΜΒΩΝ 6ο υποέργο: ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΕΩΝ» αναδόχου «Β.ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

από την Τρίτη 23-10-2012 και για διάστημα μίας εβδομάδας θα εκτελούνται εργασίες τομών οδοστρώματος επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών (Περιοχή Εσταυρωμένου) στον κόμβο Γουρνών και παρακαλούνται οι οδηγοί και οι χρήστες της οδού να συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση και την εκδοθείσα απόφαση της τροχαίας για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και την αποφυγή ατυχημάτων.