Την δραματική οικονομική κατάσταση του Δήμου Γόρτυνας περιγράφει ο Δήμαρχος Γόρτυνας με επείγουσα επιστολή που απέστειλε στο Υπουργείο Εσωτερικών και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τα οικονομικά των ΟΤΑ, μέσω της οποίας με σκωπτικό ύφος, καλεί τους αρμόδιους να του υποδείξουν τρόπους λειτουργίας του Δήμου, αφού ένεκα έλλειψης ρευστότητας ουσιαστικά είναι αδύνατη ακόμη και η κάλυψη των πιο απλών καθημερινών αναγκών της τοπικής κοινωνίας.

 Ο Νίκος Σχοιναράκης ζητάει από το Υπουργείο και τους εμπλεκόμενους φορείς να σκύψουν επιτέλους πάνω από το πρόβλημα της Γόρτυνας και να δώσουν άμεσα λύσεις, διότι σε διαφορετική περίπτωση, όπως τους τονίζει ξεκάθαρα "το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει το κλείσιμό του Δήμου και τα κλειδιά θα παραδοθούν στον Περιφερειάρχη". Η ίδια επιστολή διαβιβάστηκε από τον Νίκο Σχοιναράκη, τόσο προς τον ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Γιώργο Δεικτάκη, όσο και προς τον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Γιάννη Καραβοκύρη, αλλά και τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του Ηρακλείου.

Μάλιστα ο Δήμαρχος Γόρτυνας συνοδεύει την επιστολή του με δυο ακόμη έγγραφα. Το πρώτο αφορά μια βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας, απ' όπου προκύπτει πως τα συνολικά έσοδα του Δήμου δεν επαρκούν να καλύψουν ούτε καν την μισθοδοσία των υπαλλήλων και ήδη μέχρι τον περασμένο μήνα είχε δημιουργηθεί ένα άνοιγμα που έφτανε τις 214 χιλιάδες ευρώ.  Παράλληλα, ο Δήμαρχος απέστειλε συνημμένα και έναν πίνακα με τα ποσά που έχουν λάβει από τους ΚΑΠ τόσο ο Δήμος Γόρτυνας όσο και οι όμοροι Δήμοι τους τελευταίους 22 μήνες λειτουργίας τους ως Καλλικρατικοί, θέτοντας εκ νέου το θέμα του επαναπροσδιορισμού των κριτηρίων κατανομής των ΚΑΠ. Μια ματιά στη λίστα αρκεί για να καταλάβει κάποιος την πασιφανή  αδικία που υφίσταται ο Δήμος Γόρτυνας, καθώς στα ταμεία του, από τον Ιανουάριο του 2011 έως και τον Σεπτέμβριο του 2012, έχουν εισρεύσει πολύ λιγότερα χρήματα από τα αντίστοιχα που έχουν χορηγηθεί στους Δήμους Φαιστού, Μίνωα Πεδιάδος, Μαλεβυζίου και Αρχανών-Αστερουσίων. Και μιλάμε για ποσά τα οποία κατά περίπτωση ξεκινούν από τις 800 χιλιάδες και φτάνουν έως και τα 1,8 εκατ. ευρώ!!

Αναλυτικά η επιστολή του κ. Σχοιναράκη, με θέμα «Πώς θα λειτουργήσουμε τον Δήμο μας;», έχεις ως εξής:

Κύριοι,

Λαμβάνοντας υπόψη σας ότι :

-1-

•Το γενικό σύνολο εσόδων του Δήμου μας από 1-1-2012 έως 30-09-2012 ανέρχεται στο ποσό των 1.780.852,61€, συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ, των διαφόρων Τελών και φόρων (συνημμένη κατάσταση Οικ. Υπηρεσίας)

•Το γενικό κόστος μισθοδοσίας του Δήμου μας από 1-1-2012 έως 30-09-2012 ανέρχεται στο ποσό των 1.994.883,84€, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων και των αιρετών (συνημμένη κατάσταση Οικ. Υπηρεσίας)

Συνεπώς, τα έσοδά μας δεν αρκούν ούτε καν για την κάλυψη της δαπάνης της μισθοδοσίας, αλλά υπάρχει έλλειμμα ύψους 214.031,23€

-2-

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας δια του προϊσταμένου της με σειρά εγγράφων, μας κάνει σαφές ότι λόγω έλλειψης πραγματικής επάρκειας ταμειακών διαθέσιμων δεν είναι δυνατή η έκδοση μίας σειράς Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης, που είναι απαραίτητη για την νομιμοποίηση της δαπάνης και αφορούσε σε έργα, υπηρεσίες, εκπόνηση μελετών και προμήθειες που είναι απολύτως αναγκαία για την λειτουργία του Δήμου μας και για τα οποία υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό.

Παρακαλούμε, όπως μας απαντήσετε εγγράφως στα εξής:

1.Πώς θα προχωρήσουμε σε διαγωνισμό για την εκτέλεση της μεταφοράς των απορριμμάτων στον χώρο εναπόθεσης;

2.Πώς θα μπούμε σε διαδικασία διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσίας συντήρησης γεωτρήσεων ύδρευσης και άρδευσης του Δήμου μας;

3.Πώς θα προμηθευτούμε είδη ύδρευσης, άρδευσης & αποχέτευσης για να συντηρήσουμε τα δίκτυά μας;

4.Πώς θα προμηθευτούμε ηλεκτρολογικό υλικό για τις ανάγκες του Δήμου μας (φωτισμός, γεωτρήσεις κλπ);

5.Πώς θα προμηθευτούμε αναλώσιμα υλικά (γραφική ύλη, μελάνια κλπ);

6.Πώς θα συντηρήσουμε τα μηχανήματα του Δήμου μας (απορριμματοφόρα, γκρέιντερ, εκσκαφείς, φορτηγά, τσαπάκια κλπ);

7.Πώς θα προμηθεύσουμε με καύσιμα τα μηχανήματά μας;

8.Πώς θα αναθέσουμε μελέτες, που είναι ο μοναδικός τρόπος για ελπίζουμε σε ένταξη έργων (πχ μελέτες αποχετευτικών δικτύων και  μελέτες έργων διαχείρισης λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός);

9.Πώς θα αναθέσουμε μελέτες δικτύων ύδρευσης για να μεταφέρουμε το νερό από εκεί που πλεονάζει σε περιοχές που δεν έχουν;

10.Πώς θα ολοκληρώσουμε μία σειρά από μικροέργα πχ διαμόρφωση ταφοοικοπέδων νεκροταφείου, αγορά γης για επέκταση κοιμητηρίων, κατασκευή αγωγού αποχέτευσης  για την σύνδεση Λυκείου και Νηπιαγωγείου με το υφιστάμενο Δίκτυο κλπ;

11.Πώς να αναθέσουμε υπηρεσίες συντήρησης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, σύνταξη ισολογισμών και μία σειρά από πολλά άλλα μικρά αλλά άκρως απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και την καθημερινότητα των Δημοτών έργα-προμήθειες-υπηρεσίες-συντηρήσεις κλπ;

Εν όψει των ανωτέρω θεωρώ ότι δεν θα έχουμε ρόλο ύπαρξης αν δεν μας δώσετε λύση σε σχέση με το Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως

Α. να μας διασφαλίσετε έκτακτη χρηματοδότηση, που να καλύπτει την αδικία που υφίσταται ο Δήμος μας σε σχέση με άλλους όμορους Δήμους με τα ίδια χαρακτηριστικά , σε ότι έχει να κάνει με την κατανομή των ΚΑΠ (συνημμένος πίνακας)

Β. να εγκριθεί από την Ελεγκτική Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών το σχέδιο οικονομικής Υποστήριξης του Δήμου μας σύμφωνα με την διάταξη του αρ. 2 του ν. 4038/012 (να πάρουμε δάνειο)

Και με όποιον άλλον τρόπο μπορείτε να μας προτείνετε γα να μπορέσουμε να διατηρήσουμε λειτουργικό τον Δήμο μας.

Σε διαφορετική περίπτωση θα υποχρεωθούμε, αφού δεν θα έχουμε ρόλο ύπαρξης, να λάβουμε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και να κλείσουμε τον Δήμο μας και να παραδώσουμε τα κλειδιά στον Περιφερειάρχη μας"