Σε εξεύρεση του φορέα υλοποίησης του έργου προμήθειας, μεταφοράς και διανομής τυριών Κρήτης σε απόρους της χώρας, προχωρά ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Προς τούτο, θα προχωρήσει σε δύο Διεθνείς Ανοικτούς Διαγωνισμούς την Τετάρτη 20 Απρίλη, στις 10 το πρωί στη κεντρική υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με εγγραφές και σφραγισμένες προσφορές, στα πλαίσια προγράμματος διανομής τροφίμων σε απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2011.