Τα γραφεία του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης επισκέφθηκε τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012 επιχειρηματική αποστολή από το Καστενάζο και την ευρύτερη περιοχή της Μπολόνια της Ιταλίας, με επικεφαλής τον Αντιδήμαρχο κ. κ. Alberto Biancoli και τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου του Καστενάζο κ. Gabriele Matsa, στα πλαίσια επίσκεψης που πραγματοποιούν στο Ρέθυμνο.

Την αποστολή συνόδευσε ο κ. Γιώργος Ματθαιουδάκης- Ιατρός, ο οποίος υπήρξε και ο εμπνευστής της αδελφοποίησης των πόλεων Ρεθύμνου και Καστενάζο.

Την αποστολή υποδέχθηκε ο Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης κ. Ευάγγ. Μανιουδάκης και μέλη της Διοίκησής του.

Η συνεργασία ξεκίνησε με την παρουσίαση του Profil της οικονομίας των δυο περιοχών, τις αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές που παρουσιάζουν και συνεχίστηκε με τη διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μεταξύ των δυο πλευρών.

Ειδικότερα, εξετάστηκαν η δυνατότητα αμοιβαίας συμμετοχής επιχειρήσεων σε εκθέσεις, η διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών, η δυνατότητα ανταλλαγής τεχνογνωσίας και η δυνατότητα συνεργασίας στον τομέα του Τουρισμού με ταξιδιωτικά γραφεία που θα προωθούν το Ρέθυμνο και το Καστενάζο ως τουριστικούς προορισμούς, με ελκυστικά πακέτα διακοπών