Πτώση του δημοσιονομικού ελλείμματος αλλά και παράλληλη αύξηση του δημόσιου χρέους σημειώθηκε στην ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια του 2011, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας Eurostat, που δημοσιεύτηκαν σήμερα, 22 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, το συνολικό δημοσιονομικό έλλειμμα των 17 μελών της νομισματικής ένωσης για το 2011 διαμορφώθηκε στο 4,1% (390,71 δισεκατομμύρια ευρώ) του ΑΕΠ της ευρωζώνης (9,42 τρισεκατομμύρια ευρώ σε τιμές αγοράς), έναντι του 6,2% που ήταν το 2010. Την ίδια στιγμή, το συνολικό δημόσιο χρέος των κρατών του ευρώ ανήλθε στα 8,23 τρισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 87,3% του ευρωζωνικού ΑΕΠ, από το 85,4% που ήταν το 2010.

Τα χαμηλότερα δημοσιονομικά ελλείμματα καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (0,3%), τη Φινλανδία (0,6%) και τη Γερμανία (0,8%), ενώ τα υψηλότερα σημειώθηκαν στην Ιρλανδία (13,4%), την Ελλάδα, την Ισπανία (αμφότερες 9,4%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (7,8%).

Εντυπωσιακό είναι πως ανάμεσα στα 27 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μονάχα τρία είχαν δημοσιονομικό πλεόνασμα (Ουγγαρία, Εσθονία και Σουηδία) ενώ 17 κατέγραψαν έλλειμμα μεγαλύτερο του 3%. Παρά ταύτα, 25 μέλη είδαν βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασής τους μεταξύ του 2011 και του 2010.

Όσον αφορά το δημόσιο χρέος, τα χαμηλότερα ποσοστά χρέους αναλογικά με το εκάστοτε ΑΕΠ σημειώθηκαν στην Εσθονία (6,1%), την Βουλγαρία (16,3%) και το Λουξεμβούργο (18,3%). Αντίθετα, 14 μέλη της Ε.Ε. είχαν χρέος που υπερέβαινε το 60% του ΑΕΠ στα τέλη του 2011, με τα πρωτεία να καταλαμβάνει η Ελλάδα (170,6%), η Ιταλία (120,7%) και η Ιρλανδία (106,4%).

Σε αντίθεση με τα δημοσιονομικά, μονάχα έξι μέλη της Ε.Ε. διαπίστωσαν βελτίωση της κατάστασης χρέους μεταξύ 2011 και 2010, ενώ υπόλοιπα 21 είδαν επιδείνωση της κατάστασής τους.


skai.gr