Αυστηρότερες θα είναι οι προϋποθέσεις που χρειάζονται για να απαλλαγεί στρατεύσιμος ή να μην υπηρετήσει σε ένοπλη υπηρεσία, σύμφωνα με σκέψεις του υπουργείου Άμυνας με σκοπό να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της έλλειψης στρατεύσιμων στις μονάδες.

Όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, με την αλλαγή προς το αυστηρότερο των υγειονομικών κανονισμών θα μειωθεί ο αριθμός όσων χαρακτηρίζονται Ι-5 και σήμερα απαλλάσσονται από τη στρατιωτική θητεία. Αυτοί πλέον θα υπηρετούν κανονικά.

Ακόμη, όσοι χαρακτηρίζονται Ι-4 θα εκτελούν πλέον σε ένοπλες υπηρεσίες αφού με την αλλαγή των κανονισμών θα χαρακτηρίζονται Ι-2 ή Ι-3 (που ήδη είναι ένοπλοι).

Σύμφωνα με την εφημερίδα, σε κάθε σειρά το 70% χαρακτηρίζεται Ι-1 ή Ι-2, το 5% χαρακτηρίζεται Ι-3 ή Ι-4 και υπηρετούν άοπλοι και το 3% απαλλάσσεται ως Ι-5. Οι υπόλοιποι ζητούν και παίρνουν αναβολή λόγω σπουδών.in.gr