Πραγματικό σοκ, προκαλούν τα αποτελέσματα έρευνας η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα την Καταναλωτική Εμπιστοσύνη σε σχέση με την οικονομική κατάσταση.

Από τα συμπεράσματα προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Κρητικών δηλώνει πλήρη απογοήτευση, απόγνωση και απαισιοδοξία σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς και κυρίως σε ότι αφορά στο τι περιμένουν τον επόμενο χρόνο.


Το 90% δηλώνουν πως τον τελευταίο χρόνο η οικονομική τους κατάσταση άλλαξε προς το χειρότερο.
Το 86% περιμένουν τον επόμενο χρόνο να γίνει ακόμη χειρότερη η οικονομική τους κατάσταση.
Το 83% πιστεύει ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα χειροτερεύσει τον επόμενο χρόνο.
Το 86% θεωρεί πως η φτώχεια αυξήθηκε τον τελευταίο χρόνο.
Το 88% θεωρεί ότι η φτώχεια στην Ελλάδα θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο τον επόμενο χρόνο.
Το 93% πιστεύει ότι η ανεργία θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο τον επόμενο χρόνο.
Το 80% θεωρεί πως το κόστος ζωής είναι πιο υψηλό από εκείνο που ήταν πριν από έναν χρόνο

Αναλυτικά τα βασικότερα στοιχεία της έρευνας η οποία πραγματοποιήθηκε την χρονική περίοδο 30-08-2012 με 02-10-2012 είναι τα εξής :9 στους 10 ερωτηθέντες θεωρούν ότι η οικονομική τους κατάσταση τους τελευταίους 12 μήνες χειροτέρεψε σε σχέση με ένα χρόνο πριν (αθροιστικά: «πολύ χειρότερα» και «χειρότερα).
Περισσότερο πιστεύουν ότι η οικονομική τους κατάσταση χειροτέρεψε οι μη εργαζόμενοι και οι άνεργοι.


Περισσότεροι από 8 στους 10 ερωτηθέντες θεωρούν ότι η οικονομική τους κατάσταση τους επόμενους 12 μήνες θα αλλάξει προς το χειρότερο.
Περισσότερο φοβούνται για τη μελλοντική οικονομική τους κατάσταση οι ηλικίες 45 – 59 ετών, οι εργαζόμενοι, και όσοι έχουν επίπεδο εκπαίδευσης Δημοτικού.


8 στους 10 ερωτηθέντες βλέπουν το κόστος ζωής να αυξάνεται σε σχέση με αυτό που ήταν 12 μήνες πριν.
Οι γυναίκες ανησυχούν περισσότερο από τους άνδρες.
Λιγότερο ανήσυχοι για το κόστος ζωής είναι οι ερωτηθέντες κεντροδεξιάς ιδεολογίας και περισσότερο όσοι απάντησαν «τίποτα» ως ιδεολογία.


Σχεδόν 9 στους 10 ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η φτώχεια στην Ελλάδα αυξήθηκε μέσα στον τελευταίο χρόνο.


Περισσότεροι από 8 στους 10 ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η φτώχεια στην Ελλάδα θα αυξηθεί περαιτέρω μέσα στον επόμενο χρόνο.
Το 16% των ερωτηθέντων δεξιάς ιδεολογίας πιστεύει ότι η φτώχεια θα μειωθεί


Περισσότεροι από 8 στους 10 ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας μετά από 12 μήνες θα είναι χειρότερη.
Όσον αφορά την ιδεολογία, λιγότερο απαισιόδοξοι είναι οι κεντροδεξιοί και πιο απαισιόδοξοι όσοι απάντησαν «άλλη» ως ιδεολογία.


Το 47% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας μετά από 4 χρόνια θα είναι χειρότερη.
Όσον αφορά την ιδεολογία, οι κεντροδεξιοί είναι οι λιγότερο απαισιόδοξοι και οι αριστεροί οι πλέον απαισιόδοξοι.
Πάντως, οι ερωτηθέντες είναι σχετικά λιγότερο απαισιόδοξοι όσον αφορά την μακροπρόθεσμη πρόβλεψή τους για την οικονομική κατάσταση της χώρας, σε σχέση με την πρόβλεψη που έκαναν για μετά από 12 μήνες.


8 στους 10 ερωτηθέντες πιστεύουν ότι οι τιμές των καταναλωτικών αγαθών στους επόμενους 12 μήνες θα αυξηθούν.
Γενικά, δεν παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση στις απόψεις των ερωτηθέντων για την πορεία των τιμών των αγαθών σε σχέση με δημογραφικά και κοινωνικά κριτήρια.


Ένα ποσοστό της τάξης του 93%, θεωρεί ότι η ανεργία θα αυξηθεί μέσα στους επόμενους 12 μήνες.
Γενικά, δεν παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση στις απόψεις των ερωτηθέντων για την αύξηση της ανεργίας σε σχέση με δημογραφικά και κοινωνικά κριτήρια.Πιο δημοφιλές μέσο είναι το Διαδίκτυο, με 43%, και δεύτερη δημοφιλέστερη πηγή ενημέρωσης είναι η τηλεόραση με ποσοστό 29%.
Όσο μεγαλύτεροι είναι οι ερωτηθέντες, τόσο πιθανότερο είναι να χρησιμοποιούν τις εφημερίδες για την οικονομική τους ενημέρωση.
Το Διαδίκτυο είναι πιο διαδεδομένο ανάμεσα στις νεότερες ηλικίες, στους κεντροαριστερούς και σε αυτούς με ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης.

Δείτε εδώ ολόκληρη την έρευνα