Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου απευθύνει ευχαριστήριο προς τον κ.Εμμ.Πανακάκη (εμπόριο - αντιπροσωπείες) για την δωρεά του σε υλικοτεχνική υποδομή προς το συντονιστικό τμήμα της Πυροσβεστικής.