Ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2007-2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 31 Οκτωβρίου, στο Δήμο Γόρτυνας.

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου, στους Αγίους Δέκα και θα ξεκινήσει στις 18.30 το απόγευμα, ενώ η ενημέρωση θα γίνει από τους ανθρώπους της Αναπτυξιακής Ηρακλείου που θα παρουσιάσουν στο ακροατήριο τις δράσεις της προκήρυξης, θα αναφέρουν ποιες επιχειρήσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν, ποιές είναι οι διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης και υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.