Διατήρηση της αβεβαιότητας στην Ευρωζώνη εκτιμά η Standard & Poor’s, προεξοφλώντας πως η ανάπτυξη θα παραμείνει καθηλωμένη και το 2013.

Σε έκθεση του οίκου αξιολόγησης που υπογράφεται από την αναλύτρια Νταϊαν Βάτζα αναφέρεται η εκτίμηση πως η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη θα υποχωρήσει κατά 0,8% το 2012, ενώ υπογραμμίζεται πως δεν αναμένεται μεγάλη ανάπτυξη το 2013, εάν υπάρξει ανάπτυξη. Η S&P προβλέπει πως η ανεργία στην Ευρωζώνη το 2012 θα διαμορφωθεί στο 11,7% παραμένοντας σε αυτό το επίπεδο και το 2014.

Ο οίκος σημειώνει ότι οι οικονομικές προοπτικές διαφέρουν από χώρα σε χώρα, ενώ εκτιμά ότι το Βέλγιο, η Ιταλία, η Ισπανία και η Βρετανία είναι πιθανό να εμφανίσουν μηδενική ή αρνητική ανάπτυξη το 2012.

Προβλέπει δε μικρή ανάπτυξη για τις οικονομίες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ελβετίας. Τονίζει μάλιστα πως η επιδείνωση της πιστοληπτικής ποιότητας στο επίπεδο κρατών είναι σημαντική και ενδεικτική της ευρύτερης αδυναμίας στην περιοχή.


in.gr