Ξεκινά η κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αρκαλοχωρίου, ένα μεγάλο έργο υποδομής προϋπολογισμού 10.164.347,85 €, τη σύμβαση υλοποίησης του οποίου υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, στο Αρκαλοχώρι.

Σε δηλώσεις του έπειτα από την υπογραφή της σύμβασης ο κ. Καλογεράκης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ολοκληρώσαμε τη διαδικασία δημοπράτησης που είχε ξεκινήσει η πρώην δημοτική αρχή Αρκαλοχωρίου και συμβασιοποιούμε σήμερα, ένα σημαντικό έργο για το Δήμο μας, την κατασκευή του βιολογικού σταθμού και των δικτύων αποχέτευσης στο Αρκαλοχώρι.

Το έργο θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και την οικονομική τους ανακούφιση, μια και κάθε μέρα ξοδεύονται τεράστια ποσά για την εκκένωση των βόθρων. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί και η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης.

Το Αρκαλοχώρι, επιτέλους, αποκτά βιολογικό και σύγχρονα αποχετευτικά δίκτυα, βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία μιας σύγχρονης πόλης. Ελπίζω, με δεδομένο και το γεγονός ότι η χρηματοδότηση του έργου είναι εξασφαλισμένη, στη συνέπεια και συνεργασία της κατασκευάστριας εταιρείας και την παράδοση του έργου μέσα στο χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται από τη σύμβαση.

Ζητάμε τη συνδρομή και την κατανόηση των δημοτών μας σε όλη την διάρκεια κατασκευής του έργου.

Παράλληλα, με την κατασκευή βιολογικού σταθμού στο Αρκαλοχώρι έχουν ξεκινήσει και σύντομα ολοκληρώνονται βιολογικοί σταθμοί στο Σμάρι, την Αρμάχα, το Γεράκι, την Κασταμονίτσα και το Αμαριανό, ενώ βρίσκονται στο τελικό στάδιο επτά νέες μελέτες, που σύντομα θα κατατεθούν για έγκριση και χρηματοδότηση από το Ε.ΣΠ.Α.».

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, το έργο αποτελείται από δύο επιμέρους τμήματα. Το πρώτο τμήμα αφορά στην κατασκευή αποχετευτικών αγωγών λυμάτων και το δεύτερο τμήμα αφορά στην κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.

Τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης έχουν συνολικό μήκος 31.153 μέτρα και οι βαρυτικοί αγωγοί των λυμάτων του Αρκαλοχωρίου προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 2.152 μέτρα. Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων θα έχει δυναμικότητα 7.500 ισοδύναμων κατοίκων (σε ορίζοντα 20ετίας) με αγωγό μεταφοράς των επεξεργασμένων μήκους 5.300 μέτρων. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι 28 μήνες, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας.
Το έργο «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Αρκαλοχωρίου» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» του Υ.Π.Ε.Κ.Α.