Στα πλαίσια της συζήτησης στη Βουλή του Νομοσχεδίου «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012 - 2013, μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις», ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Λευτέρης Αυγενάκης εξέφρασε την παρακάτω άποψη:

«Το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών είναι ένα πολιτικό ζήτημα το οποίο χρήζει άμεσης και μόνιμης επίλυσης. Δεν είναι πολιτικά ορθό κάθε χρόνο, στις αρχές του Σεπτέμβρη, να προσπαθούμε να βρούμε λύση για την μεταφορά 200.000 μαθητών σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Είναι ένα πρόβλημα το οποίο ταλάνιζε επί σειρά ετών το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση είτε γιατί δεν υπήρχαν τα χρήματα για τη αποπληρωμή οφειλών στους μεταφορείς, είτε γιατί η καθυστέρηση αποπληρωμής των μεταφορέων ανέβαζε το κόστος μεταφοράς ή επειδή υπήρχε άρνηση μεταφοράς μαθητών σε άγονες και απομακρυσμένες περιοχές.

Η σημερινή Κυβέρνηση επειδή πιστεύει ότι τα παιδιά μας αξίζουν να έχουν όλα ανεξαιρέτως πρόσβαση στην σχολική λειτουργία με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου κάλυψε τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας στο 95% και με την επικύρωσή της στοχεύει στην σταδιακή αποπληρωμή των οφειλών προς τους μεταφορείς, την εξάλειψη των αδικιών και ανισοτήτων, την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των μεταφορέων λόγω ανεξόφλητων οφειλών, στην εξασφάλιση έκπτωσης 17% επί της οφειλόμενης δαπάνης και στην εξασφάλιση του έγκαιρου σχεδιασμού και εκτέλεσης της μεταφοράς των μαθητών».